Takyon

Evrende var olan bütün varlıklar, yani atom ve hücresel yapıya sahip bütün varlıklar, evrene sürekli olarak yapılarından enerji yayarlar.

Enerji çok hızlı bir madde veya madde çok yavaş (veya durağan) bir enerjidir. Aradaki fark hızdır. Elektrik akımının bir iletici vasıta ile iletilmesi gibi, canlılığın iletimi içinde genetik birimlerine ihtiyaç vardır.

Evrende her şey zıddıyla birlikte vardır. Bu bilimselliğin gereği olarak, maddenin de bir karşıtı yada simetriği mevcuttur. Anti-madde (karşıt madde-zıt madde) Madde artı değildir. Sıfırdan daha ağır, uzun, buna mukabil yavaştır. Enerji ışık hızında devindiğinde, hareket ettiğinden sıfır değerlidir. Madde, kütlesini bu hızda muhafaza edemez, koruyamaz. Kuantlara (boyutsuz, ağırlıksız) varlıklara dönüşerek kütlesini yitirir, sıfırlar. Işık hızına ulaşan bir insanın öz kütlesi sıfır grama iner, boyu da sıfır cm.dir, yani maddi varlığı ortadan kalkar.

Eğer madde, ışık hızının ötesine ulaşırsa, bu kez eksi değerden söz edilir. Bu değerler bugün elimizde mevcut araçlarla ölçülemez. Dolayısıyla böyle bir varlık ölçülemez ve görülemez. Örneğin, şuur/bilinç böyle bir varlıktır, yani uzay-zaman boyutunun dışında beşinci bir boyuttur. Eksi bir uzay-zaman boyutunda nur (enerji) olarak mevcuttur. Bu eksi parçacıklara Takyon adı verilmektedir. Takyon: Hızlı parçacık demektir. Enerji maddeye hükmeder, Takyonlar ise şuur-bilinç enerjisine hükmeder. Takyonlar aleminde bilinç, şuur aleminde varlıklar, 100.000 km uzunluğunda ve eksi 100.000 kg ağırlığında olabilmektedir. Bunlara latif varlıklar da denilebilir. Madde, hareket halinde ışıktan daha hızlı olduğunda, yani ışık hızını aştığı zaman kendine yeni bir kütle kazanır. Fakat, bu kütle eksi bir kütledir. Burada her şey ışıktan daha hızlı bir osilâsyona, titreşime sahip olduğu için maddi alem tarafından idrak edilemez. Bu alemin diğer ismi “misal alemi” dir. Bu alemde her şey madde aleminin tersine davranır, maddeler yere düşmez yukarı hareketlenir. Bunlar maddi alemin hakimleridir. Şuurun birleşimi yani maddi boyutlara hükmeden takyonik boyut olarak karşımıza çıkar. Bu bağlamda şuur üst mana bulutudur.

Şuurun, bilincin oluşum mekanı kuvvetle muhtemel beyindir.

Beynimiz somut bir varlıktır, ama düşüncelerimiz, duygularımız, rüyalarımız ve benzeri soyut varlıklardır. Ölçülemezler, elle tutulamazlar, gözle görülemezler. Ama insanlar yönetirler. İşte bu düşüncelerimiz ve duygularımız sayesinde bedenimizi terk eder, bilmediğimiz yerlere gideriz. Sayısız fanteziler üretebilir, hatıralarla baş başa kalabiliriz. İşte bu noktada bütün varlıkların şuurlu, bilinçli düşüncelerin, aşk, duygu, sevgi, düşünce, rüya, hayal, zeka, idrak, akıl ve benzerleri maddi bedenimiz olarak değildir görüşü daha kuvvetli görünmektedir.

Bu bilgilerden sonra Takyon Enerjisini şu şekilde açıklayabiliriz.

Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak, bir çok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından, maddi bedene Enerjisel Süreklilik akar. Eğer beden katmanlarından herhangi bir tıkanmış ise, enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbestçe akamaz. Bir çok hastalığın nedeni budur. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için, bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Enerji sistemlerinin çogu bu blokajları giderirken her enerjinin her blokaja frekansı eşit olamaz. Ayrıca bir enerji kendi içinde özeldir. Bazı blokajlar için uygun enerji kullanılmalıdır.


Takyon Enerjisi belli türde bir enerji değildir, kendi içinde tüm enerjileri içerir. Çünkü Takyon Enerjisi Sıfır – Noktası enerjisine giriş kapısıdır. Takyonun yaptığı şey organizmamıza, bedenimize, süptil bedenlerimize gereksinim duydukları etkileri üretme şansını vermektir. Ve bedenlerimiz inanılmaz zeki olduğu için, daima kendileri için iyi olan etkileri üretirler.


TAKYON NEDİR?

Kuantum fiziğine göre, materyal evren enerjinin çok yoğun formundan başka bir şey değildir. En süptil/ince enerjisel yapıların ince alemlerinden maddenin en kaba, en yoğun alemlerine, bu evrende var olan her şey bir enerji sürekliliğinde hizalanır. Enerji, yüksek derecede ince süptil alemlerden süreli olarak akar ve astral, eterik, elektromanyetik seviyelere ve en sonunda var oluşun maddi alemine akar. Dünyada var olan her şey kendi Enerjisel Sürekliliği içinde var olur, bedenlerimiz buna mükemmel bir örnektir. Duyularımızla algıladığımız maddi, fiziksel bedene ilave olarak, bir çok başka enerjisel beden katmanlarına sahibiz. Tüm bu enerji katmanlarından, en yüksek, en ince süptil bedenlerden aşağıya maddi bedene Enerjisel Süreklilik akar. Enerjisel Süreklilikten akan enerji tek kaynaktan gelir. Hindistan’da, bu İlahi Anne olarak adlandırılır. Hristiyanlar Kutsal Ruh der ve bir çok modern, Yeni Çağ spiritüel öğretileri onu Kozmik Enerji olarak adlandırır. Modern fizik onu Sıfır – Noktası Enerjisi veya Serbest Enerji olarak adlandırır. Bu noktada, Sıfır noktası enerjisinin eterik veya astral enerji gibi özel bir enerji formu ile karıştırılmaması gerektiğini anlamak önemlidir Sıfır – Noktası Enerjisi formsuzdur. O her şeyin kaynağıdır. Süptil enerjilerin tüm alemleri Enerjisel Sürekliliğin sadece parçalarıdır. Takyon enerjisi bu yapılandırılmamış, formsuz Sıfır- Noktası Enerjisinin ilk şekillenmeye başladığı en ilksel düzeydir. Sıfır – Noktası Enerjisi gibi, Takyon belli bir frekans ile sınırlı değildir. Hertz frekans spektrumunda ölçülemez. O belli bir enerji biçimi değildir. Daha çok, kendi içinde tüm enerjileri kapsar. Onun nitelikleri Sıfır – Noktası Enerjisine benzer, sadece yapılandırılmış alanda farklıdır.

Kendi içinde, Takyon enerjisi, yaşamın her bireyselleşmiş formunda mükemmel bir Enerjisel Süreklilik yaratmak için gerekli olan tüm potansiyeli saklar. İnsan bedeninde ortaya çıkan her şey önceden mükemmel formda Takyon Enerjisi içinde kodlanmıştır. Bunun mükemmel bir örneği hayvan krallığıdır, burada hayvanların insan varlıklar tarafından etkilenmeden tamamen sağlıklı hayatlar yaşadığı gözlenmiştir.

Örneğin, büyüme periyotlarında yedi kata kadar bir yaşam süresine sahiptir. Bir insan varlığı için, bu 140 yıllık mükemmel sağlıklı yaşam anlamına gelir. İnsan tıbbında bilinen 40,000 kronik ve dejenere edici hastalıktan, sadece bir kaçının vahşi hayvanlarda var olduğu bilinmektedir ! Bunun nedeni vahşi hayvanların Enerjisel Sürekliliği bloke etme yeteneklerinin olmamasıdır.

Doğada mükemmelliği ve Takyon Enerjisinin karakterini görürüz. Takyon Enerjisinin içerdiği bilgi mükemmeldir. Yaşamlarımızda sağlık ve dengeye ulaşmak için gereksinim duyduğumuz tek şey serbest şekilde akan Enerjisel Sürekliliktir. Başka deyişle, Takyon Enerjisinin süptil bedenlerimizin tüm katmanlarından akmasına izin vererek Takyon Enerjisi için süper iletkenler olmaya ihtiyacımız var. Bu enerji maddi hücrelere akarken, tüm metabolizmayı mükemmel dengelenmiş şekilde organize eder. Eğer süptil beden katmanlarından herhangi bir tıkanmış ise, enerji bir sonraki daha kaba seviyeye serbestçe akamaz. Bu seviyeden sonra, enerjinin önemli yetersizlikleri olacaktır. Süptil katmanların herhangi birindeki blokajlar Takyon Enerjisinin materyal bedene serbest olarak akmasını önler. Süptil bedenlerdeki blokajlar ile birlikte – etkilenen veya birlikte – yaratılan bir çok hastalıklar olmasının nedeni budur. Ayrıca bu fizyolojik durumumuzun fiziksel bedenimizi neden etkilediğini açıklar.  Gerçekte, duygusal ve zihinsel bedenler o kadar süptildir ki, fiziksel bedene direkt olarak müdahale etmezler. Metabolizmamızı organize etmek için yaşam gücü bilgisinin akışı da zihinsel ve duygusal bedenlerden akmak zorunda olduğu için, bu bedenler bloke olduğunda direkt olmayan bir etki olur. Önemli blokajlar sonunda fiziksel hastalık yaratır. Bu bilgi enerji sistemlerine yönelen bir çok farklı frekansın yaratılışı için temeldir. Foton enerjisini, kristal enerjisini, mıknatısları, orgon enerjisini, ışık akupunkturunu, radyonik aletleri, foton ışıklarını, elektromanyetik ve ses terapisini, terapi olarak kullanılan her şeyi biliyoruz. Şüphesiz, bu enerji sistemlerinin tümü, bazı blokajları giderme, enerjinin süptil beden sisteminin bazı katmanlarında serbestçe akamadığı durgun paketleri giderme yeteneğine sahip olduklarında iyi çalışır. Ancak, genelde, enerjisel frekans terapilerinin iki sınırlaması vardır. Biri, tüm bu enerjilerin belli bir frekans ile sınırlı olmasıdır, örneğin 16 – 32 mu – metre. Bu, aurik alanın veya süptil beden katmanlarının belli bir spektrumudur ve eğer düzgün şekilde uygulanırsa 16 – 32 mu – metre arasındaki sahip olduğumuz blokajlara yardımcı olabilir. Ancak, problemimiz bu frekansların spektrumundan kaynaklanmıyorsa ne olur ? Problemimiz 35 – 50 mu – metre alemindeki enerji blokajı ise ne olur ? Şüphesiz, foton enerjisini, direkt olmayan etkiyi uygulamanın bazı küçük yararları olabilir, ama problem temizlenmez. O zaman foton enerjisi biraz yardımcı olabilen, fakat problemi kökünde çözemeyen bir şeydir. Foton enerjisi gibi, terapiler için kullanılan tüm süptil enerji sistemlerinin bu büyük sınırlamaya sahip olduğunu biliyoruz, bunlar sadece kendi özel frekanslarında çalışır. Diğer sınırlama, herhangi özel bir frekansın etkisinin o frekansın doğası ile belirlenmesidir. Örneğin, foton enerjisi, orgon enerjisi, veya elektromanyetik enerji, yardımcı olabilir, çünkü her biri insan bedenini başka bir yöne ilerlemesi için güçlü şekilde etkileyen bazı karakteristiklere sahiptir.

Ancak, bu özel, spesifik frekansa ihtiyacımız yoksa, böyle enerjiler zararlı da olabilir. Orgon enerjisi iyileştirebilir, ama orgon enerjisi sizi gerçekten hasta yapabilir. Bu süptil enerji aletlerini güvenle ve doğru şekilde kullanmak için bilgi ve deneyim gerekir. Takyon Enerjisi tüm diğerlerinden farklıdır. Takyon Enerjisi belli türde bir enerji değildir, kendi içinde tüm enerjileri içerir. Fiziksel bedenimizde veya süptil bedenlerde yanlış giden bir şey, o özel işlem için özel bilgi uygulayarak düzeltilebilir. Bu Takyon Enerjisi ile mümkündür, çünkü Takyon Enerjisi Sıfır – Noktası enerjisine giriş kapısıdır. Bu, hiç bir frekansın yapamayacağı bir şeydir. Tüm frekanslar sadece bütünün parçasıdır, Sıfır Noktası enerjisinde demirlenmiş olanın parçasıdır, ancak tüm frekanslar kendi özel etkileri ile sınırlıdır. Takyon tamamen non – spesifiktir. Takyon gerçekte kendi içinde herhangi bir etkisi yoktur. Takyonun yaptığı şey organizmamıza, bedenimize, süptil bedenlerimize gereksinim duydukları etkileri üretme şansını vermektir. Ve bedenlerimiz inanılmaz zeki olduğu için, daima kendileri için iyi olan etkileri üretirler.

Tüm diğer enerjisel tıp formlarına bağlandığını bulduğumuz iki sınır Takyona uygulanmaz, çünkü Takyon Enerjisi belli bir frekans ile sınırlı değildir. Diğer süptil enerji araçları ile Takyon Enerjisinin kullandığı enerji arasındaki bir diğer önemli fark, Takyon herhangi diğer enerji formundan herhangi bir şekilde etkilenemez. Enerji tıbbında kullanılan tüm diğer süptil enerji formları, örneğin, kişinin kendi düşünceleri ve hisleri ile etkilenebilir. Bunun nedeni ışık hızının altında enerjilerin yerçekimsel çekim olarak adlandırılan şeye sahip olmalarıdır, bu enerjileri, birbirlerine yapışmaları için birbirlerine çeker. Şüphesiz, bu kendi özel etkilerinde enerjileri etkiler, değiştirir. Takyon ışık hızının üzerinde hareket eder, yerçekimi çekiminden etkilenmez, herhangi başka enerjiye yapışamaz ve başka enerjiler Takyona yapışamaz. Düşüncelerimizin ne kadar “kötü” olduğu, duygusal içeriğimizin nasıl olduğu önemli değildir, bunlar Takyon enerjisinin ve onun bize Sıfır Noktası enerjisine erişim verme yeteneğini etkilemez. Potansiyel olarak, zihinsel, duygusal, spiritüel veya fiziksel tüm problemler Takyon Enerjisi ile pozitif olarak etkilenebilir.  Sadece kaynak enerjisini kullanmanın bir diğer mükemmel veçhesi, istenmeyen yan etkiler ile başa çıkmak zorunda değiliz. Çok güçlü, çok hızlı şifa etkisi isteyen organizmamızın bir kısmına çok fazla enerji uygulasak bile, diğer bölümler ihmal edilmez, bu bir sorun olmaz. Bazen toksin giderme ve şifa reaksiyonlarına neden olur, ama asla negatif sonuç olmaz. Takyon Enerjisinin uygulanması çok fazla bilgi ve deneyim gerektirmez. Bazı özel etkiler için Takyon enerjisini zorla uygulamayız, ancak bedenin kendi iyileşme etkilerini üretmesine bırakırız. Takyon Enerjisi basitçe bu kendini – iyileştirme işlemi için doğal katalizördür.


TAKYON EĞİTİMİ


Takyon 1 – 2 – 3

Takyon 1: Burada Takyon’a uyumlanırsınız/Takyon gücünü kazanırsınız. Vücudun üzerine konulan aletler geliştirmeyi, suya enerji yüklemeyi, elektromanyetik alanı nötr duruma getirmeyi v.b. öğrenirsiniz.
Takyon 2: İleri uyumlanma/Takyon gücünü daha çok kazanma
Takyon 3: İleri uyumlanma/Takyon gücünü daha çok kazanma. Tedavide kullanmak için daha güçlü aletler yapmayı öğrenirsiniz. Ayrıca Takyon 1 – 2 – 3 uyumlamaları yaparsınız.

 

Takyon 4 – 5 – 6

Takyon’a daha ileri uyumlanma (Takyon 6’dan sonra %100) Enerjiyi yönlendirmek için bir Lazer anteninin nasıl yaratılacağı kuramı. Takyon 4 –5 – 6 uyumlamaları yapabilirsiniz.

Takyon 7 – 8 – 9

Takyon’a daha ileri uyumlanma (Takyon 9’dan sonra %300) Vücudunuzu yavaşça bir Takyon antenine nasıl dönüştüreceğiniz gösterilir. Takyon 7 – 8 – 9 uyumlamaları yapabilirsiniz. Takyon dersleri Kundalini Reiki 1 – 2 – 3’ü gerektir.

 

Takyon 10-11

Takyonda diğer tüm uyumlamalarından farklı olarak bir sonraki seviyeye uyumlanma mümkündür. Bu uyumlanma yeteneğini elde edebilmek için Takyon enerjisinin ruh bedene tam olarak demirlemesi gerekir. Takyon 10 ve 11’nci uyumlamalar bu seviyeyi ruh beden alanına tam olarak çeker ve demirler. Artık tüm uyumlamalarınız sizin daha çok içinde olduğunuz ve boyutlar arasında yankılanabileceğiniz şekilde olacaktır.

 

Takyon 1 Ders Notları: Takyon anteninin yapılması

Takyon anteni, Takyon’un günde 24 saat, içinden geçerek akmasını sağlayan değiştirilmiş bir maddedir. Takyon anteni yapmak çok kolaydır. İstediğiniz herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz.


Yapılış örneği:

Malzemeyi elinizde tutun ya da masanın üzerine koyun. Örneğin; küçük bir cam taşı kullanabilirsiniz. Zihninizden şunları geçirin: ”Bu cam taş şimdi bir Takyon anteni oluyor.” 15 saniye bekleyin, anten hazırdır. Değişik güçlerde antenler de yapabilirsiniz. Örnek: ”Bu cam taşı şimdi 6 X gücünde bir Takyon anteni oluyor.” Bu, ilk cümleyi 6 kez söylemenizle aynı şeydir. Bu testi yapın: Bir kez ”Bu cam taş şimdi bir Takyon anteni oluyor” deyin ve taşı hissedin. Aynı cümleyi bir kez daha söyleyin ve taşı hissedin. Cümleyi her tekrarlayışınızda onun daha da güçlendiğini hissedeceksiniz. Böylece, antenleri kendi gücünüzle 1 X’den daha fazla güçlendirebilirsiniz. Takyon 1 & 2’de antenleri kendi gücünüzün ancak 6 X’lik yükseltirsiniz. 6 X’e kadar güçlendirilmiş Takyon antenlerini zaman sınırlaması olmadan vücudunuzun üzerinde kullanabilirsiniz.

 

Takyon’un dağılımı
Örneğin; 2 Takyon anteni yapıyorsanız, teker teker yapmalısınız. İkisini de aynı anda yaparsanız, ikisi de aldığı enerjiyi paylaşmış olur. Bu durumda, ikisinin de güçleri yarıya iner. Malzeme ne kadar küçükse, enerjinin o kadar yoğunlaşacağını da bilmelisiniz. Örneği; bir dosya kağıdı Takyon’u geniş bir alana dağıtacaktır, oysa küçük bir taşın enerjisi küçük bir alanda daha yoğun olacaktır. Yine de genelde enerji aynıdır.


Yapacağınız alet örnekleri
Takyon Çakra Cam Taşı: Taşlardan teker teker 7 anten yapın. Meditasyon/geveşeme sırasında taşları 15 dakika her çakranızın üzerine koyun. Taşlar, blokajların ya da sorunlu yerlerin üzerine tek tek konabilir/onlarla hafif hafif vurulabilir.

Su : Takyon yüklenebilir ya da Takyon anteni haline getirilebilir. Bunların 2’si farklı şeylerdir.
Suya Takyon yüklemek: Mukavvadan bir Takyon anteni yapın. Su şişesini/sürahiyi antenin üzerine koyarak yaklaşık 8 – 10 saat bekleyin. Takyon, suya yaşam enerjisi yükleyecektir.

Takyon anteni olarak su: Küçük bir şişe bulup suyla doldurun (suyu uzun süre saklayacaksanız bayatlamaması için arıtılmış su kullanın). Sudan bir Takyon anteni yapın. Kullanılışı: Günde bir kez bardağa 7 damla damlatın. Daha sonra dozu artırabilirsiniz.

Cep telefonu filtresi: Kitapçıdan birkaç tane küçük, beyaz sticker alın. Birini Takyon anteni haline getirin. Cep telefonunuzun pilinin üzerine yapıştırın. Bu, elektromanyetik alanın negatif etkilerini çoğunlukla nötr duruma getirir.

Elektromanyetik filtre: A4 ya da A5 boyutunda 1 dosya kağıdı/mukavva. Daha iyi dayanması için levha haline getirebilirsiniz. Onu Takyon anteni yapın. Levhayı sigorta kutunuzda sigortaların üzerine koyun. Bu, elektromanyetik alanın negatif etkilerini çoğunlukla nötr duruma getirir. Apartmanda oturuyorsanız, onu elektriğin dairenize girdiği yere yerleştirebilirsiniz. Uzatma kordonunun altına da bir levha yerleştirebilirsiniz.

Başka Takyon antenleri: Takılar, masaj yağı, vitaminler, losyonlar, çarşaflar, giysiler, hayvan ürünleri, boyalar, mumlar, vb. Lütfen bunların sadece birer örnek olduğunu unutmayın. Takyon’u kullanmaya başladığınızda vücudunuz toksinlerden arınacaktır. Bu, başağrısı, ishal, başdönmesi, nezle, soğuk algınlığı gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Son derece normaldir.


Takyon 3 Ders Notları

12 – 14 X Takyon antenlerinin yapılması;
Artık 12 – 14 X gücünde Takyon antenleri yapmaya hazırsınız. En çok 15 dakika sonra kullanabileceğinizi unutmayın. 12 X’lik Takyon anteni yaparken, aşağıdaki cümleyi zihninizden geçirin: ”Bu cam taşı şimdi 12 X gücünde bir Takyon anteni oluyor.” Çakralar için Takyon Cam Taşları: Tek tek 7 taş anten yapın. Meditasyon/gevşeme/blokajların temizlenmesi için her çakranın üzerinde en fazla 15 dakika bekletin. Taşlar, blokajların ya da sorunlu yerlerin üzerine tek tek konabilir/onlarla hafif hafif vurulabilir. Daha geniş bir alan kapasanacaksa birçok taşı yanyana koyabilirsiniz.
14 X’lik Takyon anteni olarak su: Küçük bir şişe bulup suyla doldurun. Sudan 14 X’lik bir Takyon anteni yapın. Kullanılışı: Günde bir kez bardağa 7 damla damlatın. Daha sonra 12 – 14 X’in dozunu artırabilirsiniz. Sezginizi dinleyin…


Takyon 4 Ders Notları

Lazer Antenleri
Cam taşı büyütüldüğünde bir yanı düz, diğer yanı ovaldir. Laser anteni ile sıradan anten arasında fark vardır. Sıradan antende enerji taşın her yanından dışarıya çıkar. Laser anten de ise enerji taşın düz yanında yoğunlaşır ve buradan dışarıya çıkar.

 

Lazer anteni nasıl yapılır; Lazer antenlerini, fazla güç gerektiren belli yerlerde kullanabilirsiniz. Birçok Lazer antenini yanyana koyabilirsiniz. Ayrıca akupunktur noktalarına da yerleştirebilirsiniz. Zihninizden şunu geçirin: ”Şimdi bu cam taşı, enerjinin sadece alttan çıktığı 12 X gücünde bir Takyon anteni oluyor.” Güç, sizin istediğiniz kadar olabilir. Sadece, Takyon’a alışık olmayan kişilerin en çok 6 X’lik bir gücü taşımaları gerekir.

 

Takyon 9 Ders Notları

Takyon anteni olarak bedeniniz: Bedeninizi Takyon anteni haline getirmek için, Takyon’la bir süre çalışmış olmanız gerekir. Bunun nedeni, temizlenmenin yol açtığı ağır semptomları önlemektir. Bu nedenle, bu kuram birçok alet yaptığınız ve Takyonu kendi bedeninizde hissettiğiniz Takyon 9’da yer almaktadır. Bedeninizin belli bir yerine değil, bütününe odaklanın. Örnek olarak,şunu söyleyin: ”Şimdi bedenim bir takyon anteni oluyor.” 1 X’lik güçle başlayın, daha sonra artırın. Artırma süresi kişiye bağlıdır, sezgilerinizi kullanın. Bedeninizi Takyon antenine dönüştürseniz bile hala aletleri kullanma avantajınız vardır.

Reklamlar

12 thoughts on “Takyon

 1. İyi günler. Takyonda kendimizi ve nesneleri en fazla kaça kadar anten olarak yükleyip yükseltebiliriz ? Bilgi verebilirseniz sevinirim.

  Ayrıca bilgiler çok güzel teşekkür ederim.

  Takyona uyumlandım ama bukadar detay bilgi yoktu elimde 😦

 2. Selamlar,
  Sorunuz çok güzel ama cevabı sınırlı:) Çünkü herşeyde ve tüm çalışmalarımızdaki gibi kafamızda her ne kadar sınırsız cümlesini kullanırsak kullanalım mutlaka bir sınırsızlık sınırı çizeriz. Takyon’da çalışırken bunu yavaş yavaş tüm safhalarında hissedersiniz, artık son aşamaya geldiğinizde tüm bedeninizi ya da nesneleri sınırsız derecede yapabileceğinizi anlarsınız. Tek söyleyebileceğim sınırsız kelimesini bile kullanırken ne kadar sınırlı olduğumuzu keşfetmenizi dilerim.

 3. merhaba, Bir anten yaptığımızda bu antenden takyon enerjisi o madde varolduğu sürece akar mı?
  Takyon 2009 nedir?

 4. Merhaba
  Elbette anten olan takyon aynı seviye de daima akar. Takyon 2009 ise dönemsel enerjilerin güncellenmiş halidir diyebiliriz. Fakat enerji aynıdır, seviyesinde değişen birşey yok. Sadece enerjiyi kullanan kişi ve o dönem enerjileri ile güncellenmiş halidir. Yani ben 3 yıl önce aldım ama 2009 veya 2010 takyon yenilemeye gereksinim duymam çünkü ben ve etrafım o enerji ile çevrelenmiş durumdadır ve ben bunu kendi farkındalığım ve egom ile çalışmışımdır, gerisi ilahi sevgidir, kuşku duymadan çalışmak farkındalığımızı arttırır. Tüm Sevgilerimle . Sevinç.

 5. Bukadar kolay anlaşılabilir bir açıklama için sizi kutlarım.Çok etkilendim emeğinize sağlık.Takyon Enerjisine uyumlanmak istiyorum bunu kendi kendime (örneğin meditasyonla duayla..vs) başarabilirmiyim ? Eğer bir başkası tarafından uyumlama yapılacaksa nelere dikkat etmek gerekir?İnternetteki bilgi kirliliği beni ürkütüyor çünkü bilen de bilmeyen de konunun uzmanı gibi davranıyor.Herhangi bir yanlıştan korunmak için yardımcı olursanız sevinirim.TEŞEKKÜREDERİM

 6. Selamlar, söylediğiniz gibi internette bir bilgi kirliliği mevcut. Bu da hepimizin sahip olduğu ego ve benliklerimizden kaynaklanıyor. Eğer ego ve benlikler daha mutavazi seviyelerde olsa dünya’nın şu şeklini hiçbirimiz yaşama mecburiyetinde olmazdık. O yüzden farkındalığınızı ilerletip, neyin doğru neyin yanlış ya da sizin için faydalı olan ne ise ona niyet edip, sezgilerinize güvenme yolunu kuvvetlendirin. Takyon dua veya meditasyon ile uyumlanamaz. Takyon ‘un 9 uyumlaması var, ki ben böyle uyumlanmıştım. Size Uyumlama için Takyon’un kurucusu Ole Gabrielson’u tavsiye ederim (http://www.ekmpowershop10.com/ekmps/shops/gabrielsen/attunements-11-c.asp). Tek bir uyumlama ile takyon’u veriyor, fakat Takyon Uyumlaması ön koşulunda Kundalini Enerjisini istiyor. Sitesindeki açıklamalarını iyice okuyup, anlamanız çok önemli. Ben Ole Gabrielson’dan sitesinde bulunan bir kaç enerjiye daha uyumlandım, mesela Büyük Merkezi Güneş Enerjisi, ve kullandım çokta işime yaradı. Ben denediğim için rahatca tavsiye edebilirim. Fiyatları ise makul, çünkü burada gideceğiniz bir kurs ile kıyasladığınızda avantajını hissediyorsunuz. Hem evinizde uyumlanıyorsunuz, hem de Ole Gabrielson’dan. Umarım herşey sizinde hayrınıza OL’ur. Tüm Sevgilerimizle&Sevinç.

 7. Selamlar, benim yeterli İngilizcem yok. Ole Gabrielson elbetteki tercihim ama ne yapabilirim ?

 8. Ole ‘den uyumlama almak mı istiyorsunuz. Uyumlamaları notlu ve notsuz olarak veriyor. Notlu olanlarda yardımcı olmaya çalışırız. svg

 9. Evet Ole ‘den uyumlama almak istiyorum ama nasıl başvuracağımı bilmiyorum ücreti nereye yatıracağımı kısacası hiçbirşey bilmiyorum.Sadece notlar olsa kolaydı da:)) ( Bel omurlarımda bir problemim var ve çözüm arayışları içindeyim) Benim fazlaca yardıma ihtiyacım var ve sizleri yormak istemem .Sevginin Işığı Sizlerle olsun

 10. http://www.olegabrielsen.com ‘den girip istediğiniz uyumlamayı seçiyorsunuz. Bu yüzden http://www.paypal.com ‘a girerek üyelik almanız buradan ücretini göndermelisiniz. Almak istediğiniz uyumlamanın sayfasında paypal butonuna basarsanız sizi yönlendirir. Ama notlarda bu tip şeyler yok tabi. Orada enerjinin nasıl kullanıldığı öğretilir.

 11. merhaba 🙂

  sevgili can dostum ve hocam.

  09/09/2009 23:54 yazımızdan buyana uzun bir süre geçmiş. tanışma evresi , sohbetler vs.

  sizden aldığım bilgilerle hem karmaşalar halloldu , hemde diğer uyumlamalarla yolumuzu biraz daha keskin adımlarla çizdik.

  sevgili Tuğrul hocamızı da rahmetle anıyorum.

  buradaki notları ve kendi notlarımı harmanlayarak uyumlama yaptığım dostlara veriyorum. ilginç bir anımda bir dostumun , cihangir takyon uyumluyormuşsun. bende süper notlar var arkadaşımdan aldım, okumak istermisin diyip , kendi klasörümü bana yollamasıydı 🙂

  çalışmalarınızın devamını diliyorum. ışık yolumuzu aydınlatsın.

  sevgiler.

 12. sevgili yol arkadaşım ve hocam. çalışmalarınızın devamını diliyorum. hala aktif bir site olması nekadar güzel.

  sevgi ve ışığın bizlerle olması dileklerimle.

  cihangir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s