İLAHİ NUR ENERJİSİ – KİARA WİNDRİDER

Kiara Windrider’ın seminerine katılarak ilahi nur enerjisini ilk defa deneyimleme fırsatım oldu. Kiara’nın sevgi dolu yüreği ile yaptığı bu değerli çalışma ve paylaşımları için sonsuz saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım. (27.03.2010)

İLAHİ NUR ENERJİSİ — Kiara Windrider (20 Mayıs 2007)
Geçen yıl bu ilahi nur alanı ile oldukça yoğun şekilde çalışmaktaydım. Geçmiş döngülerde bu enerji, bedeni ‘yükseliş’e hazırlamak için kullanılırdı. Bu zamanlarda bu enerjinin sadece birkaç kişi için değil, Kaynağa geri dönüş yolculuğumuzda maddenin kendisinin dönüştürüldüğü boyutsal bir değişim için hazırlanmada, onu isteyen herkes için elde edilebilir olduğu söylendi.

Kaynağa geri dönüş yolculuğumuzda bilinçlilik okyanusu yükselmeye devam ederken, dünyanın bir çok farklı köşelerinde bir çok farklı isimler altında galaktik bilinçliliğin bir çok diğer dalgaları da akıyor. İlahi Nur olarak bilinen böyle bir işlemin kadim Mısır’a kadar geri giden kadim morfogenetik alana bağlandığı ve balina krallığının zihin alanında binlerce yıl taşındığı görülüyor.

İlahi nur’u direkt elden aktarımlar ile, ayrıca uzaktan aktarımlarla paylaşmaktaydık, ve insanlara bu alana kendilerinin nasıl ayarlanabileceklerini öğretmekteydik. Yüzlerce insan süreçlerinin derinleştiğini bildirdi, onların çoğu kozmik enerjileri bedene daha çok getirme yeteneğinde artış bildirdi. İnsanlar ayrıca duygusal beden arınmasını ilettiler, çoğu zaman çeşitli türde bağımlıkların temizlendiğini bildirdiler.

İlahi Nur rahatlatıcı ve topraklayıcı olan manyetik bir frekans olarak deneyimlenir. Bununla ilgili bilgileri http://www.deekshafire.com sitemde paylaştım. İnsanları bu kadim ama yeni enerji ile deneyler yapma konusunda teşvik ediyorum. Tüm yapmanız gereken kendi yüksek benliğiniz, rehberleriniz ve melekleriniz ile temas vasıtası ile ‘ilahi nur’un morfogenetik alanına bağlanmayı istemek ve sonra uzanmak ve gevşemektir. Bu enerjileri bedeninize getirirken, onu etrafınızdakilere ve güzel gezegenimize gönderin. Eğer yardım gerekliyse, her Cumartesi sabahı saat 08:00’de (kendi yerel saatiniz ile) bu kozmik enerjinin uzaktan aktarımını yapacağım. Zaman ve mekan göreceli olduğu için, sadece sizin için en uygun zamanda uyumlanın.

Eğer deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız, memnun olurum. Ve eğer sizinle rezonansa giriyorsa, lütfen bu mesajı başkalarına aktarın.

İlahi Nur’u Uygulamak

Kiara Windrider

İlahi Nur kozmik bir tekamül enerjisidir. Bugünlerde gezegeni süpüren birçok diğer enerjiler gibi, amacı insanlığın sonsuz potansiyeline uyanmasına yardımcı olmaktır. Astrofizikçi Paul LaViolette, güneş sistemimizde 13,000 yılda bir titreşen Samanyolu galaksimizin süper –yüklü merkezinden yayılan “galaktik süperdalga”dan bahseder. Bu süperdalga, ışık hızına yakın yolculuk yapmasına rağmen, henüz buraya güneş sistemimize ulaşmadı, bu süperdalga için hazırlık aşamalarında olabileceğimiz görülüyor. Bedenlerimiz, kalplerimiz ve zihinlerimiz, kısa bir süre içinde yolumuza çıkabilecek olan ani tekamül enerjileri düşüncesiyle, kademeli olarak yeniden – döşeniyor.

Ona hangi ismi verirsek verelim, bu kozmik nabız atışın amacı güneş sistemimizdeki tüm maddenin moleküler frekanslarını yükseltmektir, bazıları bunu Yükseliş olarak adlandırır. Bu ayrıca şüphesiz Dünya da dahil güneş sistemimizdeki tüm gezegenlerde, deneyimlenmekte olan bilinçlilik değişimi ile ilişkilidir.

İnsanlardaki bu yeni frekansların bir fonksiyonu, sinir sistemimiz ve beynimizdeki uykuda olan fonksiyonları aktive etmektir, bu aktivasyon çok – boyutlu bilinçlilik deneyimi ile sonuçlanır. Eşzamanlı olarak, bu, DNA ‘mızdaki yeni kodları aktive eder, bu daha sonra insan türlerinde bir dönüşüm sürecini başlatır.

İlahi Nur, uyanış amacı için bu kozmik tekamül enerjilerini bütünleştirme işlemi ile ilgilidir. Tekamül uzun zaman periyotları boyunca çok kademeli olarak ilerledi, sonra aniden bir kuantum sıçramasına dönüştü. Şimdi fiziksel olarak yaşamı sürdürme, rekabet ve saldırganlığa odaklanan türlerden, ruhun frekanslarını direkt olarak beyin ve sinir sistemi ile bütünleştirmenin mümkün olduğu türlere tekamül ediyoruz.

Barbara Marx Hubbard bu ortaya çıkan türlere ‘evrensel insan’ ismini verir. Zaman – uzay sürekliliğinin lineer boyutunda kapana kısılmak yerine, en sonunda kendimizi hastalık, yaşlanma ve ölümün sınırlamaları ile engellenmeyen zaman ve uzayda dolaşabilen çok – boyutlu varlıklar deneyimleyeceğiz.

İlahi Nur’u ilk kez, Türkiye’nin Ege sahilinde güzel bir köy olan Dalyan’da küçük bir grup ile deneyimledim. Onlardan ikisi Mısır’a yaptıkları seyahatten henüz dönmüşlerdi, orada içsel planlarda firavun Akhenaton ve Nefertiti ile ilgili bilgiler almışlardı.

Bu bilginin bir kısmını absorbe ederken, gruptaki hepimiz kendimizi zamanda geriye giderken bulduk, her birimiz o zamanlarda enkarne olduğumuz geçmiş – yaşam anılarını deneyimledik. Hikayeler birbirine uydu. Orada yaşamlarımızla birleşirken, kendisini odada hissettiren engin bir enerjinin farkında vardık.

O zamanlarda Akhenaton vasıtası ile enkarne olmuş olan Solar Tanrı Ra idi. O zamanlar, seçilmiş inisiyelerin ‘yükseliş işlemini’ hızlandırma amacı ile oluşturulmuş olan morfogenetik alandan bahsetti. Yüzlerce insan o periyotta ‘yükseliş’e veya ‘fiziksel ölümsüzlüğe’ erişebilmişti.

Bu morfogenetik alan şimdi yeniden aktive ediliyor, dedi Ra. İnsanlığın ilahi potansiyeline adım atmasının zamanı idi. Ancak, bu kez, sadece birkaç inisiye için değil; tüm insanlık bu geçişi yapmak için hazırlanmakta.

Bundan sonraki günlerde biraz daha bilgi geldi. Enerji ile çalışırken, onu kullanmakla ilgili yönlendirildik, ancak ayrıca enerjinin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili herhangi sabit kurallar yaratmamanın önemli olduğu söylendi. Her insan direkt kendi yüksek benliği vasıtası ile morfogenetik alana erişmeye davet edildi, böylece bu ilahi potansiyelin kullanılmasında kendi rehberliklerinin onlara öğretmesine izin verildi.

Bir isim sorduğumuzda, ‘İlahi nur’ ismi verildi. Bu ismin frekansının bu morfogenetik alana giriş kapısı hizmeti gördüğü söylendi.

Yıllar önce, Hawaii’de yaşarken, Kealakekua körfezinde anne ve bebek kambur balina ile karşılaştım. Direkt olarak onun üzerinde yüzüm aşağıya dönük olarak süzülürken, anne balinadan bana gelen muazzam ışık ve enerji dalgalarını deneyimledim. Bu enerjiler başımın arkasına occipital ridge’nin (artkafa çıkıntısı/sırtı) biraz yukarısından girmeye başladı. Dünyanın bedeni ile bir olduğumu hissedene dek etrafımda genişlediğimi hissettim, sonunda galaktik bilinçlilik ile birleştim.

Daha sonra, odamda otururken, balinanın bilinçliliğine bir kez daha uyumlandım ve derin bir mesaj almaya başladım. Bana beynin bu alanının ‘küresel (spherical; global değil) bilinçlilik ile bağlantıyı temsil ettiği söylendi, şimdi insan türlerinde ortaya çıkmakta olan çok – boyutlu bilinçlilik. Balinalar her zaman bu bilinçliliği devam ettirmek için fizyolojik olarak tasarlanmıştı ve şimdi insanların da bunu bedenlemesinin zamanı gelmişti.

Şimdi, Dalyan’da İlahi nur enerjileri ile toplanırken, başın arkasındaki bu noktalar ile çalışmamız talimatı verildi. Bunun, beynin bir bölgesi ile ilişkili olduğu söylendi, biz bu bölge ile genetik kodlarımızı yeniden yazabilirdik ve bu İlahi nur çalışmasının potansiyeli idi.

Böylece bununla deneyler yaptık. Katılımcılar, kendi yüksek benliklerinin aracılığı ile İlahi nur enerjisini çağırırken bu noktalara dokundum. İnsanlar benim Hawaii’de balinalar ile yaşadığıma benzer şaşırtıcı bilinçlilik genişlemeleri deneyimlemeye başladılar.

Sonraki birkaç hafta, diğer gruplarla İlahi nur çalışması yapmaya devam ettim. İnsanlar deneyimlerini paylaşmaya başladıkça, bazı ortak modeller ortaya çıkmaya başladı. Bir şekilde benliğin bilinçaltı ile bilinçli veçheleri arasında bir köprünün yaratıldığını kavradım. İnsanlar çoğu zaman bu enerjilerin solar pleksuslarına indiğini ve sonra bacaklarından Dünyaya aktığını hissettiler. Solar pleksus kişisel irade merkezidir. Bu enerjileri alırken, özel bir niyeti belirterek deneyler yaparken, ilahi irade ile kişisel iradenin bir füzyonunu (kaynaşma) yarattı, odaklanmayı dilediğimiz yaşamın belli alanlarında ilahiliğin daha derin tezahürünü sağladı.

Yıllardır, spiritüel çalışmamızın ilahi bilinçliliğimizi bu madde bedenlerde bedenlemek ile ilgili olduğunu hissettim. Türkiye ve Avrupa’da gruplar ile çalışmaya devam ederken, yüzlerce insan yaşamlarında ilk kez, kendi fiziksel bedenlerinde bilinçli olarak bulunurken genişlemiş bilinçlilik hallerini sürdürebilme yeteneğini deneyimlediklerini bildirdi.

Geçmiş yıllarda çalışmamın çoğunda Deeksha olarak bilinene kozmik tekamül enerjisinin bir başka formunu kullandım, insanlar ile çalışırken sıkça Deeksha’yı ilahi nur ile birleştirdim. Çoğu insan bu iki enerjinin birbirini bütünlediğini deneyimledi. Bir çok insan Deekshanın çok kozmik ve elektriksel olduğunu, İlahi nur enerjisinin çok topraklayıcı ve manyetik olduğunu söyledi. Deekshayı daha çok baş bölgesinde hissederlerken, İlahi nuru daha çok kalp ve solar pleksusta deneyimlediler.

İnsanlar deneyimleri paylaşırken, bu enerjinin gücü ve potansiyeline şaşırdık. İlginç şekilde, enerjileri sadece son zamanlarda deneyimleyen insanlar, ilk kez alanlar gibi aynı tür sonuçları elde ettiler. Engin ve güçlü bir morfogenetik alana eriştiğimizi kavramaya başladık, ve herkes buna erişebilir ve başkalarına aktarabilir.

Bu enerjiler ile deneyler yapmaya devam ederken, insanlar çiftler halinde çalıştılar. Önce insanlara bu noktaların nerede olduğunu gösteriyorduk. Eski beyine giriş kapısı olarak hizmet eden occipital ridge’nin hemen üzerinde hassas bir alan vardır, buradan bilinçaltı ve süperbilinç enerjilerimize erişilebildiği görülüyor. Önce insanların, omurga kolonunun her iki yanındaki occipital ridge’deki Safra kesesi 20 akupunktur noktalarını bulmasını sağlıyorduk. Sonra, oranın yaklaşık 3 – 4 santim üzerinde bir ‘çukur’ buluyorlardı, burası genelde çoğu insan için hassas ve ağrıyan bir noktadır.

Ruh teması sağlamak için birbirlerinin gözlerine baktıktan sonra, ‘verici kişi’ tek eli ile ‘alıcı’daki bu noktalara dokunurdu, ve diğer elini alıcının alnına koyardı. Her iki insan da kendi yüksek benliklerine bağlanırdı, İlahi nur Alanına uyumlanırlardı ve enerjiyi davet ederlerdi, niyetlerinin kendi en yüksek hayırları ile uyum içinde olmalarını dilerlerdi. Eğer isterlerse, balinaları veya Ra’yı ya da Mevlana’yı, Mesih’i, ya da Bir’in rezonansa girdikleri herhangi bir veçhesini çağırabiliyorlardı.

Verici, bu noktalara birkaç dakika veya sezgisel olarak hissettiği sürece dokunurdu ve sonra alıcı bu alıcı sessizlikte birkaç dakika beklerdi. Daha sonra, yer değiştirirlerdi ve alıcı verici olurdu. İlginçtir ki, birçok kişi, İlahi nur enerjisi verirken enerjileri daha yoğun hissettiklerini söyledi.

Ayrıca çember şifaları ile de deneyler yaptık, çemberin merkezinde tek bir insan yatarken bir çok insan birlikte çalıştı. Hem şifa, hem de inisiyasyon için uzaktan İlahi nur çalışması yaptık, bir çok insan güçlü bir şekilde hissetti. Ayrıca, insanlar otururken veya uzanırken meditasyonda enerjiyi kendi kendilerine çağırdılar, kendi kafalarındaki noktalara dokunarak nazik ve tam nefesler alıp verdiler ve neler olduğunu gözlediler. Dilerlerse özel bir niyette bulundular ya da sadece kendilerini yüksek benliklerinin işleme rehberlik etmesine teslim ettiler.

İlahi nuru, gezegeni tam şimdi süpüren kozmik tekamül enerjisinin engin bir morfogenetik alanının bir formu olarak görüyorum. Bizler Altın Çağın titreşimlerine daha derin bir şekilde girerken, kendimize empoze ettiğimiz sınırlılıklardan, ilahi üstatlığımıza geçiş yapmaya başlıyoruz. Bununla ne kadar uzağa gidebileceğimizin kuralları veya sınırları yok. Eğer bir şifa veya uyanış sistemi olarak İlahi nur ile deney yapmayı hissediyorsanız, lütfen bunu deneyin. Bu enerjiyi daha önce kullanmakta olduğunuz bir şifa sistemi ile birleştirmek isterseniz, lütfen bunu yapmakta serbest hissedin. Her iki durumda da deneyimlerinizi işitmek beni memnun eder.

Kiara Windrider

http://www.deekshafire.com/?Ilahinoor:Practicing_Ilahinoor

AYDINLANMA FENOMENİ—-Kiara Windrider

Aydınlanma arayışı geçmişten günümüze, binlerce yıldır insanlar için efsanevi bir nitelik içermiştir. Aydınlanma daima insanın mükemmelliğe erişmesinde son nokta olarak görülmüş, ama asla sıradan insanların erişebilecekleri bir hedef olarak görülmemiştir. Ancak, ben de erişilmesi zor bu hedefe erişmek için bir ömür geçirdikten sonra, en sonunda aradığım şeyi Güney Hindistan’da, Bhagavan adlı bir Avatar’ın rehberliği altında eğitim veren Bir’lik Üniversitesi’nde buldum.

Aydınlanma basitçe bir’liğe erişmek olarak tanımlanabilir. Ancak, Bhagavan aydınlanmanın yıllarca meditasyon yaparak ve büyük bir çaba harcayarak erişilecek bir hedef olmadığını, onun beyinde basit bir nöro-biyolojik değişimle bir armağan olarak alınabileceğini söylüyor. Bunu herkesin deneyimleyebileceğini ısrarla vurguluyor. Kendisinden bunu yapmayı bilen bir ‘teknisyen’ olarak söz ediyor ve bunun başka insanlara da öğretilebilecek bir şey olduğunu açıklıyor. Bhagavan, misyonunun tüm dünyaya aydınlanmayı getirmek olduğunu da açıklıyor. Aydınlanma halinin nöro-biyolojisinin ‘morfogenetik bir alan’ olduğunu, yeterli sayıda insan aydınlandığında bunun hızla tüm dünyaya yayılacağını bildiriyor. Herkesin aydınlandığı bir dünyayı hayal edin! Diğer insanları bir parçamız olarak hissederken, onlarla nasıl savaşabiliriz? Hepimizin aynı ailenin bir parçası olduğumuzu bilirken, bir başkasının açlık çekmesine nasıl seyirci kalabiliriz? Kendimizi Yerküre’nin bedenindeki canlı hücreler olarak görürken, Yerküre’yi tahrip etmeyi nasıl sürdürebiliriz? Bhagavan, bir Altın Çağ’a girmekte olduğumuzu ve aydınlanmanın ortak kaderimiz olduğunu söylüyor. Hepimiz aydınlandığımızda, birçok bilim adamının ve mistiğin öngördüğü kıyamet günü senaryolarını değiştirebileceğimizi ve Dünya üzerinde gerçekten cenneti yaratabileceğimizi vurguluyor.

Bu kitap benim ve diğer birçok kişinin aydınlanma deneyimini anlatıyor. En önemlisi de o size aydınlanmayı nasıl deneyimleyebileceğinizi gösteriyor. ‘Aydınlanma çok kolaydır, ‘ diyor Bhagavan, ‘ve herkes aydınlanmalıdır.’ Bu kitap bu yolculuğun başlangıcı olabilir!

Kiara Windrider

2 thoughts on “İLAHİ NUR ENERJİSİ – KİARA WİNDRİDER

  1. Her cumartesi saat sabah sekiz de Kiara Windrider İlahi Nur Enerjisi aktarımı yapmaya devam ediyor mu?
    (ilginç olan şu ki bu yazıyı her okuyuşumda bu soruyu sormak istedim ama sanırım şimdi tam zamanı:))) Sevgilerimle

  2. Katıldığım seminerinde her cumartesi sabah 8’de verdiğini söylemişti, fakat şu an durumu ne bilemiyorum, ama veriyordur diye düşünüyorum. Sevgiler&Sevinç.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s