YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN, ŞİFA ENERJİLERİNDEN ARAÇLAR YARATMAK HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

Bu çalışmayı, baştan beri istekleri doğrultusunda yöneten pek çok yerinde değişiklik ya da eklemeler yapan Sevgili Tuğrul Büyükçopur’a ithaf ediyorum. O kalplerimizde bir melek olarak ikamet etmektedir.

(Takyon – 7 Çakra Kaynağı – Büyük Merkezi Güneş (ve kaynağı) – Jesus Kaynağı – Doğal Su – Oksijen Araçları Yaratmak)

ÖNSÖZ

Bilinçaltımız yaşantımızı yönlendiren yegane psişemizdir. Bilinçaltımız doğumdan itibaren toplum tarafından bizlere öğretilen inanç ve kalıplar ile  programlanır. Bilinçaltı tüm hatıralarımız ve duygularımızın depolandığı enerji alanıdır. Bu aşamada Şifa enerjileri, günlük yaşamımızda farkında varamadığımız bilinçaltı kalıplarımızın, bilinç seviyesine çıkartılarak farkedilmelerine ve ardından o kalıpla ilgili deneyimin sona ermesiyle tekamülümüzün hızlanmasına katkıda bulunan yaşam güçleridir. Bu yazıda sizlere, edindiğim bilgiler ışığında sübtil enerjileri kullanabileceğiniz alanları, örneklerle ve ¹olumlamaları da dikkate alarak açıklamaya çalışacağım.

¹Olumlama : Gerçekleşmesini istediğimiz cümleleri tekrarlayıp bunları bilinçaltımıza inandırmaktır.

SÜBTİL ENERJİLERDE ŞİFA YAKLAŞIMI

Reiki prensipleri içinde şifayı kabul etmeyen kişiye enerji aktarımı yapmama konusu daima ön koşul olarak bulunmaktadır. Uzaktan ya da dokunarak, kişinin isteği dışında şifalandırma yapılmaz. Çünkü gönderilen enerji kişinin aurasına ulaştığında, auranın titreşimini artar ve kişinin tutunmaya çalıştığı bilinçaltı kalıplarını çözerek istenmeyen bir farkındalık yaratabilir. Şifalanan, artık başka tekamül seviyesine ilerlemişse de gerçekte onun iyileşmeme hakkına müdahele edilmiş, yaşam planı değiştirilmiş olur. Bu noktada bilmelisiniz ki Takyon bir enerji değil, tüm enerjilerin başlangıç noktasından (fizikte Sıfır Noktası) akan sübtil ve formsuz bir kaynaktır. Daha doğrusu Yaşam Gücünün temelidir. O halde ²enerjiyi haberi olmadan ihtiyacı olana uzaktan ulaştırabilirsiniz. O kişinin  üzerine Takyon enerjisinin yağmur gibi yağdığını düşünmek (imajine etmek) yeterlidir. Bunu yaparken enerjiyi serbest bırakın (akışına müdahil olmayarak, eksiksiz bir şekilde kaynağından gelerek sizden bozulmadan yönlendirildiği güvenine sahip olun) ve onun istediği kadar alabileceğini niyet edin. Şifası için gerekli anlayışa ya da aurasındaki eksik ya da fazla enerjilerin dengelenmesine kadar almaya devam edecektir. Bu bire şifa değildir. Şifa gereksinimi duyulan alanların gerek duydukları enerji dönüşümüne yardımcı olacak temeli oluşturmaktır.

²Enerji: Takyonu formsuz olmasına rağmen litatürde anıldığı şekli ile “Enerji” eki ile ifade edeceğiz.

ANTEN NEDİR?

Anten, ihtiyacımız doğrultusunda enerjiyi alan, veren ya da dönüştüren alt-moleküler düzeyde kalıcı olarak değiştirilmiş herhangi bir maddedir. Şifa Araçları olarak da bahsedeceğimiz antenler, şifayı elde edebilmek amacına hizmet için, maddeler üzerinde niyet ile değişiklikler yapmamız sonucunda meydana gelirler. Basit şekli ile maddede mevcut bulunan Yaşam Gücünün, kullanılan enerjiye bağlanarak şifaya yardımcı olması amaçlanır.

ANTENLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Antenleri gündelik hayatınızda her alanda kullanabilirsiniz. Fakat asıl amacımız çakralarımızı negatif enerji blokajlarından arındırmak olmalıdır. Takyon antenleri derecelendirilerek kullanılırlarsa da diğerleri için böyle bir koşul yoktur. Yani Takyon ile çalışırken, çakralarımın temizliği için ne kadar dereceli anten kullanmalıyım sorusu daima vardır. Altıncı dereceden bir anten çakralarınız için yeterlidir. Sabah kalktığınızda ilk defa su içiyorsanız onu notlarında bahsedildiği gibi derece belirterek Takyon anteni haline getirebilirsiniz. Ancak Jesus, Doğal Su (Water Elemental), Oksijen ya da Büyük Merkezi Güneş antenlerini derece ile belirtmeden yaratıyoruz. Bu yükleme yaklaşık onbeş saniyenizi alacaktır. Yinede elinizde anten olması için tuttuğunuz maddenin dolup dolmadığını içsel olarak hissedin. Bazen ben onu daha uzun süre avuçlarımda tutarken, bazen çok daha önce dolduğu hissini yaşıyorum. Yine içtiğiniz suyun kıvamından da enerji yüklenip yüklenmediğini anlayabilirsiniz. Suyun içimi özellikle uyumlama almamış olanlara güç gelebilir. Tüm bunlara rağmen bir şey hissetmemeniz de normal sayılabilir.

HANGİ MADDELER ANTEN HALİNE GETİRİLEBİLİR, ANTEN OLACAK MADDENİN TEMİNİ VE TÜRÜNE KARAR VERİLMESİ

Antenler küçük ve yoğun maddelerden yapılmalıdır. Çünkü büyüklük arttıkça, genişleyen bir yüzey elde edilse de etki yoğunluğa bağlı olarak istenildiği ölçüde olmaz. Diyelim ki hergün yattığınız yatağınızı anten haline getirdiniz. Bu antenin çakralarınıza etki edebilmesi için çok yüksek dereceden anten haline getirmelisiniz. Çünkü kumaş, pamuk gibi materyaller düşük yoğunluğa sahiptir. Yatağınız, derecesi ne olursa olsun yoğunluğunun azlığından ötürü birkaç derecelik bir metal kadar bile yüksek yayılım yapmayacaktır. Özgül ağırlığı yüksek maddeler kullanılması enerjinin yoğun yayılımı açısından gereklidir. Demir ya da Sanayi Elması gibi yoğunluğu yüksek metalleri kullanmak iyi bir fikir gibi görünse de onları bulmanın ve satın almanın zahmeti gözönüne alındığında, Cam Taşları işinizi rahatlıkla görür. Antenleriniz için gerekli yoğunluğa sahip olan Cam Taşlarını, hemen her semtte, çin malı süs eşyaları satan dükkanlardan birkaç Türk Lirası karşılığında edinebilirsiniz. Torba içinde satılan bir tarafı düz bir tarafı bombeli (ya da şekilli), renkli, dekoratif camlardır. Onları çoğunlukla masa ya da banyolarımızda çeşitli amaçlar için kullanırız.

Cam Taşlarını çevrenizde herhangi bir yere koyarak tüm gün onların yaydığı enerjiyi hissedebilirsiniz. Cam taşlarını yazımda adı geçen ya da uyumlama yapmaya müsait her türlü enerji ile yükleyebilirsiniz. Ancak bu taşları kullanmanızın amacı onları ana çakra noktalarına (veya yakınına) koymak olmalıdır. Yedi adet taşı elinizde tutarak bir seferde (Takyon 3 seviye uyumlamadan sonra) her birini 6. dereceden anten haline getirerek sabah 5 dakika kadar uzanıp dinlenmelisiniz. Bu sizin güne, yeni deneyimleri alıcı halde başlamanıza izin verecektir. Örneğin öfkeli ya da yaşamındaki zorluklardan dert yanan biri ile görüşürken  onunla aynı frekansta olmadığınızdan, söylediklerini dinlemekle yetinebilirsiniz. Enerji alanınızın titreşimi  daha yüksektir ve kargaşa ortamlarında huzur ve güven deneyimleyebilirsiniz. Akşam ise aynı taşlar ile 15 dakika kadar yatmanız yorgunluğunuzu atmanıza yeterlidir. Ben çoğunlukla uykum olmasa bile bu yüksek enerji altında uyumuşumdur. 7 Chakra Source (Yedi Çakra Kaynağı) enerjisi ile yüklenen taşlar çok daha kaba elektriksel bir alan yaratırken, Great Central Sun (Büyük Merkezi Güneş) antenleri daha yumuşak ve iletişime (kanallık) müsait hale gelmenizi sağlarlar.

Kitaplardan ya da internetten her bir çakranız ile uyumlu çalışan doğal çakra taşları tespit edebilir bunlardan bir set yapabilirsiniz. Eminim sabah ve akşam çalışmalarınızda aradaki farkı hissedeceksiniz. Örneğin ametist taşı üçüncü göz çakrası ile uyumlu çalışır. Takyon haline getirilirse bambaşka sonuçlar alınabilir. Ben boynumda daima 7 Çakra Kaynağı anteni haline getirilmiş bir Gül Kuvars taşırım. Ayrıca değişik türlerde, misket şeklinde doğal taşlardan dizilmiş bileklikler takabilir onları anten haline getirebilirsiniz. Küpelerinizi, eşyalarınızı, elbiselerinizi, gündelik kullanım için amaçlanmış üzerinizde taşıyabileceğiniz herşeyi yoğunluklarına dikkat etmeniz şartıyla anten haline getirebilirsiniz.

UYUMLAMALARIN KAPSAMI

Takyon uyumlaması verilirken her bir seviyenin kendine özgü alıştırmaları eğitmenin ders içeriğinde bulunmalıdır. Bu alıştırmaların limitleri biraz aşılabilir görünse de onları aşmamanız ve uyumlama ile paralel gitmenizi tavsiye ederim. Takyon‘un ağır bir inisiyasyon olmaması için onbir seviyede verilmesi genellikle uygun oluyor. İlk dokuzu sizin enerji bantlarını bedeninize getirmeniz, on ve onbir ise aynı bantları ruh bedeninize demirlemeniz için tasarlanmıştır. Son iki inisiyasyon öğretmensiz de her zaman indirilebilirdir. Diğer enerjiler Takyon uyumlaması alınsa da alınmasa da talebe göre birer seansta verilebilir. Bugün gördüğüm kadarı ile onları uzaktan uyumlamak daha pratik görüldüğünden öğrenci ile öğretmen yakınlaşması sadece Reiki ve benzeri yakından inisiyasyon gerektiren derslerde belirgin oluyor. Enerjilerin artmış olması sebebiyle bahsedilen uyumlamalar kısa aralıklar ya da paket oturumlarla da verilebilir. Ancak onların getireceği imkanları rahatça görebilmek açısından, sınıf ortamında haftada bir uyumlama planlanmasını, geniş bir zaman aralığını kapsayacak şekilde verilmesini önemli buluyorum. Bu, derslerin çalışılıp üzerinde düşünülmesi için de gerekli ve uygun bir aralıktır. Öğretmen açısından enerjinin kişinin üzerinde artan yoğunluğunun değerlendirilmesi yapılırken, öğrenci açısından bir sonraki seviyenin getireceği yeni imkanları öğrenmenin tadı bambaşka oluyor. Ödenen bir ücret var ise yakın öğrenci öğretmen ilişkisinin avantajları, her iki tarafında maddi manevi tatminini sağlıyor. Uyumlama seanslarının herbirine özel ilgi ve titizlikle yaklaşıldığında, toplu katılım olacak şekilde organize edildiklerinde, ortamın da etkisi ile çok mistik bir hava hakim oluyor. Böylece hem kullanım alanları ile ilgili artan sorular cevaplanıyor hem de farklı seviyelerdeki katılımcıların tecrübelerini aktarması ile dersler verimli geçiyor.

ENERJİLERİN KULLANIM ALANLARI

Suları ve yiyecekleri Takyon haline getirebilirsiniz. Onların özgül kütleleri düşük olduğu için ilk seviyelerde değil ama uyumlamalar bittiğinde istediğiniz kadar yüksek yapabilirsiniz. Water Elemental, suyun içindeki bileşenleri manyetize ederek enerjinin akışını canlandırır. Günü yanıbaşınızda bardak ya da şişede duran  güçlü bir enerji kaynağı ile geçirebilirsiniz. Oksijen araçlarını ise sıvı maddelerden yaparak tüketmeniz uygun olacaktır. Suya oksijen yüklendiğinde kan ve diğer organların oksijeni alma istekleri artar. Bu sular ile çiçeklerinizi sulayabilirsiniz.

Talep halinde kişilere uzaktan Takyon ya da diğer subtil enerjilerin şifası aktarılabilir. Mesafe kısıtlaması olmaksızın bir başkasının elindeki madde anten haline dönüştürülebilir. Uzaktan su ya da yiyecekler derece belirtilerek anten haline getirilebilir. Bu noktada hemen aklınıza orada bir bardak ve su olmadığı durum gelebilir. Takyon formu kişinin bardak bulunuyor dediği alana o alan şifalanana kadar akar. Dahası takyon şifası kişinin eğer niyeti deneyimlemek istiyorsa susuzluğuna ya da su ile ilgili tüm bedensel boyutlarda deneyimlene akar. Su ile ya da niyeti ile talep ettiği duruma akan takyon su ya da niyetini şifalandırmaya başlar. Bu formlar niyetiniz ile varolur. Hiçlik boyutundan gelen subtil bir formu sadece fizik mekanda madde ile ilişkilendirmek onların tanımı açısından tam doğruluk taşımaz ve yeteneklerini kısıtlamış oluruz.

Takyon tek başına iyileştirme yeteneğine sahip değildir. Ancak hücrelerin ihtiyacı olan hızlı onarma yeteneklerini uyarabilir. Bir yaranız var ise elinizi Reiki enerjilerinde olduğu gibi üzerine koyarak (Takyon aktığını düşünerek) doğrudan yaşam gücünü o bölgede yoğunlaştırabilirsiniz. Böylece yaranın birkaç haftada kabuk bağlaması yerine bunu birkaç günde yaptığını görebilirsiniz.

Antenlerin her biri farklı seviyelerde davranmaktadırlar. Örneğin Merkezi Güneş antenleri daha sert bir ışınıma sahipken, kaynak antenleri daha sübtil ve çok az hissedilebilir formlardadırlar. Aslında her biri başka boyutlarda, seviyelerde çalışmakta olan Takyon formlarına benzerler. Antenler bir niyete bağlı olarak kullanıldıklarında çok etkili olurlar. Örneğin Jesus Kaynağı daha çok sevgi, anlayış gibi duygusal formlara bağlanabilen bir sıfır noktası elemanıdır. Onun aktığı alandan duygusal bedeninize, niyetinize bağlı olarak istediğiniz olumlamayı  kurgulayabilirsiniz. Diyelim ki size saygı duyulması sizin için önemli. O halde avucunuza aldığınız cam taşını “Kişiliğime saygı duyulması ile ilgili isteklerime şifa olması için Jesus Kaynağı anteni haline getiriyorum.” şeklinde programlayabilirsiniz. Sübtil bedenlerinizde tuttuğunuz blokajlar, enerjinin bu düşünceye akmasından dolayı farklı şekillerde etkileneceğinden saygı kaygınızla ilgili bir dizi deneyim yaşayabilir ya da saygının anlamını kavrama konusunda hassaslaşabilirsiniz.

Antenleri kullanmanın zorlukları en başından bellidir. Siz kendi açınızdan olması için direttiğiniz arzularınızı  ele alıyor ve onları niyetleriniz ile enerji bantlarına bağlıyorsunuz. Enerjiye bağlı anten daima bundan daha fazlasıdır. Saygıyı baz alarak ilişkilerini sorgulayan bir kişinin Jesus Kaynağı anteni yapması çok anlamsız gelebilir. Çünkü daha fazla saygı duyulması arzunuz evrende “kabulsüzlüklerinizin” olduğu anlamına gelir. Fakat anten sizi yanıltmaz. Amacınız şifa olmasa dahi anten,  sorunun kaynağını farkedebileceğiniz şekilde bilincinize yansıtır. Böyle bir durumda gerçeklerin sizi incitmemesini talep edemezsiniz. Ya gerçekten bir saygı deneyimi yaşarsınız ya da hiçbir şey olmaz. Her iki durumda da dikkatiniz öylesine niyetinize kaymıştır ki bilinçaltınız mutlaka buna bir cevap verecektir. Zaten enerjiden de bunu yapmasını sizi dürtmesini istemiştiniz.

Antenin mevcut ikileminize cevap vermesi zaman alabilir. Sorununuz yüksek benliğiniz vasıtası ile evrene ulaşır ve ihtiyaç duyulan cevap mutlaka size geri döner. Bazen hemen bazen günler sonra. Anteni çevrenizde bulundurmaya (cebinizde, boynunuzda, masanızda vb.) özen gösterin. Onun sayesinde artan titreşiminizle birlikte her yönden gelecek yanıta odaklanın. Bazen hergün yaptığınız edimlerin arasında, o anda yaptığınızın daha farklı olduğunu göreceksiniz. Mutlaka dikkatinizi çekecek bir şey olacaktır. Ya da daha fazlası.

Başka bir örnekte; eski bir arkadaşınızın resmini Kaynak Anteni haline getirebilirsiniz. Bu durumda gerçekleşebilecek olasılıklardan sadece bir kaçına göz atalım. Resimdeki şahıs ile ilgili unutulmuş anılar belirebilir. Uzun zamandır görmediğiniz başka birine rastlayabilirsiniz. Her durumda niyetinizi gözden geçirmeli, yaşamınızdaki değişikliklere odaklanmalısınız. Çoğu zaman cevap gelir ancak insanlar bu cevabı fark etmeden onu kaybederler. Ya niyetlerinin farkındalığına açık değillerdir ya da cevabı görmezden gelmek gerçeklerle yüzleşmemenin en iyi yoludur. Antenler, farkındalığınızı bir madde aracılığı ile sübtil aleme kaydırmanıza olanak verir. Ancak bir yandan da maddi ve manevi dünya arasındaki mesajlara odaklanmak için çaba göstermeniz gerekebilir. Dönüştürdüğünüz anten, niyetinizi taşıyan bir elementtir. Elementi yanınızda taşıdığınızda (niyetinizi ya da anteni bir yerde unutmazsanız), zihne mesajlarını sürekli verecek, sürprizler her zaman görünebilir olacaktır.

Uyumlamalarınızın ya da şifa seanslarınızın daha etkili olabilmesi için vücut yağları veya esanslar anten haline getirilebilir. Böylece seanslarınızın etki derecesini arttırmış ve ortamda oluşabilecek negatif alanları tersine çevirmiş olursunuz. Anten haline getirilmiş krem, yağ ya da makyaj malzemeleri gibi ürünler hergün düzenli olarak kullanıldığında ciltte  hızlı yenilenmeler de gözlemlenebilir. Cilt genç ve gergin görünüm kazanacaktır. Bu ürünleri yoğunlukları az olduğundan yüksek derecelerden anten yapabiliriz. Örneğin 100 ila 500 derece arası.

Geniş yüzeyli maddeleri dönüştürmek ile küçük ve yoğun maddeleri dönüştürmek arasında fark vardır. Örneğin A4 kağıdından yapılan Takyon anteni çok az bir yayılım yapar. Bunu sebebi yoğunluğunun çok az olması ve yüzeyinin yayılım yapabilecek kadar noktasal bir şekilde olmamasıdır.

EMF : Elektro Manyetic Fields (Elektromanyetik Alanlar)

Takyonların elektromanyetik alanları nötr hale getirme yetenekleri vardır. Buradaki enerji oraya bir anten konursa derecesi nispetinde yaşam enerjisine dönüşür. Sigorta ve elektrik panelleri Takyon anteni haline getirilmiş kağıtlar ile kaplanabilir. Bunun yerine çalıştığınız cam taşlarından oluşan antenleri EMF alanlarının yakınlarına da yerleştirebilirsiniz.

Uygulama : Bir elektromanyetik alanın enerjisini nötr hale dönüştürmek için farklı sürelerde Takyon ya da Merkezi Güneş anteni kullanınız. Aradaki etkinin ve EMF’nin yayılımının ne ölçüde etkilendiğini anlamaya çalışınız.

Telefon piline yakın bir noktaya Takyon anteni haline getirilmiş bir sticker yapıştırarak telefondan yayılacak radyasyon en aza indirilebilir. Cihazın tamamını anten haline getirmek de sonuç verebilir ancak cihazın elektrik aksamının çalışması için gereken şartlar etkileneceğinden telefonunuz bazen tuhaf  davranışlar gösterebilir. Sticker yerine cihazınızın arka kapağını da anten yapabilirsiniz. Ayrıca Takyon şifası ile bir pil çok az süre çalışabilecek kadar şarj edilebilir.

HASSAS OLUNMASI GEREKEN DURUMLAR

Bahsettiğimiz enerjileri doktor kontrolündeki tedavinizle birlikte alternatif olarak kullanınız. Enerjilerin kullanımı sonucu dokularda hızla iyileşme eğilimi göstereceğinden, yara veya kırıkların tedavisi sonuçladığında kullanmaya başlayınız.

Almış olduğunuz uyumlamalar sizin enerjiye hassasiyetinizi arttırabileceği gibi dayanıklılığınızı da perçinleyecektir. Bir başkası için yapacağınız Takyon suyu hızla o kişinin aurasındaki blokaj ya da tıkanık meridyenlerde çözünmeleri arttıracağı için onun öfke ya da sevgi deneyimlerini hızlandırmış olursunuz. Her ne kadar olan oluyor ve olmak zorunda ise de uyumlama almamış olanların anten haline getirilmiş maddeleri tüketmelerini istemeyiniz. Israrlarına karşı koyamadığınız kişiler için yedi taşın toplamı 1-2 dereceyi geçmeyecek antenler yaparak, çakralarına koymalarını ve dinlenmelerini sağlayabilirsiniz.

Antenler sizde dahil herkesi (bitkiler, hayvanlar) etkilemektedirler. Onları ortalık yerde bırakmamaya özen göstermelisiniz. Mutlaka programlarını iptal etmelisiniz. Altıncı dereceden bir Takyon anteni, 6 metre yarıçaplı bir küresel alanı etkileme gücündedir. Tabiî ki bu etki kaynağın yani cam taşının merkezinden  uzaklaştıkça azalmaktadır. Yani altıncı metrede enerjinin etkisinin en az olduğu söylenebilir. Evinizde onları aynı yerde yüklü halde bırakmamanızı öneriyorum. Ya da bırakacak iseniz mekanda birbirinden uzak köşelere birer birer dağıtmanız daha uygun olacaktır. Örneğin birini misafir odasında bırakırken diğerini banyoya koyabilirsiniz. Evinize misafir gelenler bu ilahi atmosferden farkında olmadan etkilenebilir, samimi bir hava içinde açık sözlü davranabilir, hatta konular sıcak tartışmalara dönüşebilir. Her neye sebep oluyorsanız sizin ve onlar için anlamlıdır. Şifalanma hızla gerçekleşmektedir.

SIRA SİZDE

Kişi, niyetiyle tüm bedenini bir anten haline getirebilir. Takyon derslerinin dokuzuncu seviyesi (ancak maceranın başlangıcı) bu konudan oluşmaktadır. Dokuzuncu seviye alındıktan sonra kendi bedeninizi 200 dereceden bir anten haline iki haftalık bir süre içinde getirmeye başlamalısınız. Dokuzuncu seviye alınmadan anten haline gelme girişiminiz başarısız olacaktır. İlk takyonunuzu 6. dereceden yapınız. Üçüncü gün 12.dereceden takyon yapınız. Daha sonra 5. gün geldiğinde 20.dereceden takyon haline geliniz. Arkadan gelen her tek sayılı gün için 30 derece arttırabilirsiniz. Böylece 15 gün içinde 200. dereceden bir takyon anteni olacaksınız. Bunu arttırmak ya da başa dönmek her zaman sizin elinizdedir. Sadece seviyeleri mantıklı ölçülerde arttırmaya çalışmalı ve artan enerji miktarından rahatsız olduysanız eski derecenize dönmelisiniz.

Bir insan bedeninin yoğunluğu oldukça azdır. Altıncı dereceden Takyon etkisini çevrenize yayabilmek için en az bir milyonuncu dereceden anten haline gelmelisiniz. Burada önemli olan fizik bedeniniz dışındaki aurik alanınızı ya da bedenlerinizi anten haline getirmemenizdir. Hissettiğiniz duyguya enerji aktarabilirsiniz. Yine de bunun en tutarlı ve eğlenceli yolu bir maddeyi niyet belirterek anten haline getirmektir. Örneğin, “Elimdeki cam taşı şu anda falanca kişi ile aramda hissettiğim yalnızlık duygusunun çözünmesi (çözümün bilincime ulaşması veya şifalanması) için falanca anten haline dönüşüyor.” Dönüşmüş maddeyi süre sınırlaması olmadan yanınızda taşıyın. Onun yanınızda olması ya da olmaması arasındaki enerjisel farka odaklanın.

Uygulama : İki kişi arasındaki yalnızlık duygusuna Jesus Source şifası yollayınız. (Anten yapmayınız) Bu kişilerden biri siz iseniz, diğeri ile aranızdaki bu duygunun Jesus Source ile şifalanmasını isteyiniz. Evrenden gelecek geri bildirime odaklanınız.

Anten haline getirilebilecek maddelerden başka hiçbir maddeyi anten haline getirmeyiniz. Hayvanlarınızı, bitkilerinizi ve insanları anten haline getirmeye çalışmayınız. Bu onların iyiliği için bile olsa  deneyimleri hızlanarak blokajları akıcı hale gelebileceğinden istenmeyen çelişkiler veya sebebini anlayamadıkları psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilecekleri unutulmamalıdır. Çünkü şifa daima en üst seviyede çalışmaya devam edecektir. Canlı varlıklarda ihtiyaç halinde yapabileceklerinizin en iyisi onların bazı organlarını anten haline getirmek olacaktır. Örneğin bir akrabanızın yaşlılık sebebiyle yürüme fonksiyonunu yitirmekte olan diz kapaklarını en fazla 20-30 dereceden takyon anteni haline getirebilir yaşam enerjisini çekerek daha rahat adım atmasına yardımcı olabilirsiniz. Yine mide spazmı geçiren birinin midesini geçici bir süre onun isteği doğrultusunda anten yapabilirsiniz. Ancak bütünüyle bir canlının anten haline getirilmesi düşünülmemelidir.

DENGEYİ BULMAK

Doğa her zaman başka bir farkındalık seviyesi ile sizin dengeyi bulmanıza yardımcı olur. İnsan aslında dengeye geldiğini fark edemez ise kendisini rahatsız hissedebilir. Sübtil formların diğer enerjiler gibi yaptığı da  budur. Niyetinize cevap bulmanıza kısa sürede dengeye ulaşmanıza yardımcı olmak. Örneğin bir maddeyi anten yapıp cüzdanınızda taşıyarak bolluk ve bereketin artmasını deneyimlemek istiyorsunuz. Sizin için bolluğun anlamı ne ise ona odaklanın. Bağlı kaldığınız fikir ve ideallere göre başka bir insanın cebinde taşıdığı antenden farklı bir anlayışa ulaşmanız çok olağandır. İnanç kalıpları ve kısıtlar kişiden kişiye değiştiği için  farkındalığınıza da yansıyan bilgi o seviyeden olacaktır. Kimisi cebinden azalan paraya bakıp bu anten bir işe yaramıyor derken, kimisi evrenle bolluğumu paylaşmam gerekiyordu şeklinde düşünecektir. Kimisi başka bir açıdan kaybettiğinin para değil, bir anlayış ya da bir hüküm olduğuna bakıp farkındalığını genişletecektir. Belki bollukla ilgili uzun zaman sonra bir yeni fikre ulaşırsınız ya da hiçbir şey olmaz. Olmaması dahi iyi bir deneyim şeklinde dengeye ulaşmak halidir. Tecrübelerim, daima bir anten yaratıldığında er ya da geç onun sizin realitenizde yarattığı anlayışa ulaşacağınız yönündedir.

ZİHNİN AŞAMADIĞI PERDE, SINIRSIZLIĞIN SINIRI

Antenler arasında derece ile dönüştürülebilen Takyondur. Onu sınırsız yapabilirsiniz. Bunun için sınırsız kelimesini kullanmayın. Basitçe cam taşı artık bir Takyon anteni haline gelmektedir, diyebilirsiniz. Diğer enerjilerde ise derece belirtilmiyor. Örneğin “elimdeki ametist taşı Kundalini uyumlaması alıyor.” dediğinizde derece belirtmezsiniz.

Ancak aşmamız gereken tek sınır derece değil. Yapabileceklerimizin sınırını aşmalıyız.

İçinde bulunduğumuz zaman içinde Takyon için bir derece belirtmeniz maceranızın dozu açısından  önemlidir. Size keyifli oyun alanları açılacaktır. Derece sınırı bedensel değişim ve dönüşüm için titreşim seviyenizi (ve daha çok Takyonla tanışmamış olanlar için) yavaşça yükseltmeniz için gereklidir. Zihninizde oluşturarak niyetinize tatbik ettiğiniz derece, enerji akışının musluğudur. Düşününüz ki; bir derece, borudan akan suyun debisine benzetilebilir. Her uyumlamada inisiye olunan enerji miktarı aslında sizden akacak enerjinin debisini belirler. Bu suyun akması için gittikçe genişletilen bir boruya benzetilebilir. O halde olumlamaya akacak ya da antenden geçecek enerjinin debisini biz belirlemiş oluyoruz. İçsel sorgularımda derecenin şifanın özünü değiştirmediği, subtil formların daima uygun şartlarda çalıştıkları ve sonuçları aktardıkları  hakkında cevaplar alıyorum. Derece, kişi özelinde şifanın hangi boyutlara taşınabileceğini belirleyen ve süreci etkilemeye yardımcı olan bir unsurdur. Şifanın bu takip sürecine derece kavramı ile müdahil oluruz.

Anten ve şifa araçları yaratmada, hayal gücünüzle sınırlısınızdır.

Takyon antenlerini yaratırken derece anlayışınız, en küçük dereceli antenlerin bile işe yararlılığı konusunda şüpheniz olmamasıdır. Dereceli olsun veya olmasın bir takyon ile yarattığınız antenler titreşiminizi arttırırken, sizin farkındalığınız da aynı ölçüde artar anlamına gelmemektedir. Farkındalığınız, odağınız merkezinizde olduğu sürece artarken, Takyon titreşiminizi değiştirerek deneyimlerinizi fark etmenizi sağlar. Önemli olan nokta subtil bir enerjide uygun olumlamaları yapabilmek ve geri bildiriminin farkına varabilmektir. Sınırsızlığınız; yaratıcılığınızı, blokajlarınızı zayıflatacak olumlamalar yönünde kullanmanız, ideal ve inançlarınızı terketmenize yarayacak yolları cesaretle aramanız ve bunları içselleştirerek gündelik yaşamınıza adapte etmenizle mümkündür.

e®din©

Reklamlar

9 thoughts on “YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN, ŞİFA ENERJİLERİNDEN ARAÇLAR YARATMAK HAKKINDA PRATİK BİLGİLER

 1. merhabalar,
  Çok güzel izahlarınız için teşekkür ederim. Benim bir sorum olacak 9. seviyeden sonra kendimizi 200 dereceden anten yapabileceğimizi yazmışsınız ama bu fazla gelirse eski derecenize geri dönün demişsiniz. Bu geri dönme işlemini nasıl yapacağımızı yazmamışsınız. Bunu da bildirirseniz çok sevinicem.
  Şimdiden teşekkür ederim

 2. Merhaba, “Şimdi bedenimin Takyon anteni olmadan önceki haline dönmesine niyet ediyorum” veya “Bedenimin 000 dereceden Takyon anteni haline gelmesine niyet ediyorum” diyebilirsiniz. 000 yazdığım yere aynı arttırmaya benzer şekilde 200’den düşük bir rakam koymalısınız. Yeni dereceniz o rakam olacaktır. Takyon daima sizin rakam olarak belirttiğiniz yere ihtiyaç hissettiğiniz limiti koyacağından (daraltıp genişleyen bir su borusu düşünün) sorun olmayacaktır. Örneğin kendinizi veya taşınızı sıfırlarken takyondan arınmış veya boşaltılmış hissetmenin faydası vardır. Ya da 1.000.000 dereceden takyon yaparsanız yine geniş bir akışı genişletmiş olursunuz. sevgiler

 3. Merhabalar, benim size bir sorum daha olacak; uzaktan bir başkasının uzuv veya organlarını takyon anteni yapabiliyor muyuz. Şimdiden size teşekkür ederim.

 4. Takyon niyetle çalışır. Sizden uzakta bulunan birisinin uzuvlarını takyon anteni yapabilirsiniz. Lütfen sadece beden parçalarını takyon yapınız. Bir bedeni bütün olarak takyon haline getirmeyiniz. Bu kimsenin ruhsal tekamülü üzerinde hızlı yol katetmesine sebep olacağından sevgi ile tüm bunların ona kendiliğinden olmasına izin veriniz. svg

 5. Erdinç hocam çok güzel açıklamışsınız.Ben takyon 2012 aldım. Şu an yazdıklarınızla çok daha iyi bilgi sahibi oldum. Yatak ve yorgan v.b şeyleri anten yaparken niyetimiz ne yönde olacak? Yani iyi bir uyku mu v.b gibi. Bir organımızı anten yaptık ama ne anteni yaptımızı unuttuk (7 çakra,lazer) diyelim ne yapmamız gerekir? Giysilerimizi takyon yaparken niyet nasıl olmalı? Bir de takyon yaptığımız madde su ile temas ederse bozulur mu? Çok soru sordum ama:))
  Teşekkür ederim.

 6. 1-Yatak ve yorgan için niyet zaten onu yapma amacınızdır. İyi bir uyku niyeti uygun gibi görünüyor. Niyet gerekli de değildir. 2-“Bedenimin (ya da organımın) anten olmadan önceki orjinal haline dönmesini rica ediyorum” diyebilirsiniz. Hepsi için işleyecektir. Muthemelen bilinçaltınız ne anteni yaptığınızı biliyordur. 3-Günlük araç ve gereçlerimizi farkındalığımızı arttırması için anten yapmalıyız. Yani sürekli yanımızda olduklarında bilincimiz net ve yüksek olur. Niyet şarttır diyemeyiz. 4-Su ile temas anteni bozmaz. svg

 7. Merhaba ben 2 aydan aşkın süredir rüyalarımı hiç bir şekilde hatırlamıyorum bi şeyler gördüğümü biliyorum ama tek bir anını dahi hatırlamıyorum sanki tamamen siliyor kendimi çok zorluyorum ama olmuyor bu neden kaynaklanıyordur acaba ne yapmam gerekir hatırlmış olsam yazıcam ama siliniyor

 8. Bir çok şeye bağlı olabilir ama öncelikle rüyaları sevin. Sevdiğiniz bir şeyler vardır elbet. Onları özlediğiniz gibi özleyin rüyaları. Yorgunluk önemli bir faktördür erken yatın. Uykunuzu alın. “Siliniyor” kelimesini rüya için kullanırken dikkatli olun. Asla zorlamayın bilin ki onlar gelirler ve sizi kucaklarlar. Tıpkı parkta çevrenizde dolaşan güvercinler gibidirler. Yakalamak amacındaysanız anlarlar. Sabahtan itibaren onları anımsayacağınızı olumlayın. Ne de olsa görüyorsunuz zaten hatırlamak problem. Bilincinizin idrakinizin açılması için kendinize telkin yapın. Bunlar yeterlidir. Ama özel bir sebep görmenize engel oluyorsa da korkular ya da karabasanlar gibi onlar size hiç bir şey yapamazlar. Onların karşılarında durun. Önemli olan sevgidir. Sevgiyle oluşturulan bir rüya alanı negatif enerjilerin üstünde yer alacaktır. svg

 9. merhabalar ,ben bu işi uzun süredir merak ediyorum. 5 yıl önce de hipnozla ilgilenyordum ve yaklaşık 2 ay eğitim aldım. geçen yıl ise kozmik enerji seansına girdim 1 defa ve kozmik enerji çok daha fazla ilgimi geçti. 1-2 defa araştırdım sordum ama eğitimsiz olmaz dediler. ben kozmik seansına girdiğimde seansı yapan kişinin elinde bir çubuk yani anten vardı ve etrafında 6 çubuk daha vardı sanırım metaldi. burada bahsedilen anten acaba bu mu oluyor. ve anten oluşturmaktan bahsedilmiş yazıda. ben bu anteni eğitim almadan oluşturabilir miyim ?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s