DURUİŞİTİNİZİ ARTIRMANIN YOLLARI

Berrak Bir Biçimde Duymak: Duruişitinizi Artırmanın Yolları – BÖLÜM 12

azı insanlar ilahi sesleri işitmeye doğal olarak eğilimlidir. Eğer siz gürültüye karşı hassas, müziğe eğimli iseniz ya da insanların ettikleri sözlerden çok onların sesleri daha çok dikkatinizi çekiyorsa bu özellikle geçerlidir. Biz nasıl fiziksel sesleri almak için fiziksel işitme duyumuzu kullanıyorsak, sözler ve sesler halinde gelen ilahi rehberliği almak için de ruhsal işitme duyumuzu kullanırız.

Herkes ilahi rehberliği işitmeye daha da yatkın hale gelebilir. Duruişitinizin yüksekliğini ve berraklığını artırmanın iki yolu onunla ilişkili korkuları bırakmak ve birkaç yöntemi uygulamaktır.

DOREEN  VIRTUE

 

 

 

İlahi Rehberliği İşitme Korkusunu Bırakmak

Korku, bir insanın Tanrı’nın sesini kolayca işitememesinin başlıca nedenidir. Tanrı, bizim içimiz de  dahil olmak üzere her yerdedir. Bu yüzden uzaktan gelen bir sesi işitmek için kendimizi zorlamak zorunda değiliz. Tanrı’nın sesi bizi kuşatıp sarar. Yaradanımız bizimle sürekli olarak konuşur ve O’nun sesi bizim içimizden ve dışımızdan her yerden yankılanır. İlahi rehberliği işitmememizin asıl nedeni onu işitmekten korkmamızdır.

Tanrı’nın sesini işitme korkusu, kontrol edilme korkusundan kaynaklanabilir. Eğer siz Tanrı’nın hayatınızın idaresini ele geçireceği ya da sizi istemediğiniz şeyleri yapmaya zorlayacağı konusunda endişeleniyorsanız, ilk ağızda O’nun sesini duymayarak buna direnebilirsiniz. Ya da siz Tanrı’nın rehberliğinin hayatınızı daha  kötüleştireceğinden korkuyor olabilirsiniz.

Ben de bu korkularla boğuştum. Her ne zaman bilerek Tanrı’nın rehberliğini duymazdan gelsem, kendimi bir otoriteye karşı gelen cüretkâr bir genç gibi hissettiğimi hatırlarım. Ben, bu beni mutluluğa götürecek olsa bile, bana ne yapacağımın söylenmesini istemezdim! Tanrı’nın beni zevk aldığım maddi şeylerden vazgeçirmeye zorlayacağından korktuğumu da hatırlarım. Tanrı’nın bizim “beşeri” zevklerden ve estetikten yoksun bir yaşam sürmemizi istediğini düşünürdüm. Sadece ego’nun bizim sefil ve kısır bir yaşam sürmemizi isteyebileceğini anlamam uzun bir zaman aldı. Tanrı’nın isteği gerçek benliğimizin isteğiyle aynıdır: mükemmel bir huzur ve mutluluk. Birçok müşterim ve öğrencim aldığı dini eğitim yüzünden Tanrı’nın günahlarını cezalandıracağından korkar. Onlar kötü haberler duyacaklarını varsaydıklarından ilahi rehberliği işitmekten kaçınırlar. Okul müdürünün odasına çağrılma korkusu gibi, algıladıkları yanlış işlerden kaynaklanan suçluluk duygusu Tanrı’nın onları azarlayacağı ya da cezalandıracağı korkusunu yaratır. Ancak, bu korku sadece projeksiyondan (dışa yansıtmadan) kaynaklanır. Ego intikamcı olduğundan, ama bunu kabul etmek istemediğinden, o bu özelliği Tanrı dahil herkeste görür. Oysa Tanrı bizim hatalarımızı düzeltmemizi ister, onlardan ötürü cezalandırılmamızı değil. Biz Tanrı ile bir olduğumuza göre, O neden Kendisini cezalandırmak istesin ki?

Ben müşterilerime ilahi rehberliğin onları sevince, başkalarına hizmete, şefkate ve sevgiye götürdüğünü hatırlatarak bu rehberliği işitmenin doğruluğu konusunda rahatlamalarına yardımcı olurum. Bunlar “şeytan”ın değil, Tanrı’nın nitelikleridir. Sadece ego’nun rehberliği depresyon, yargılar ve bağımlılıklar gibi “kötü” sonuçlar yaratır.

Bazen de hak etmeme duygusu ilahi rehberliği işitmemizi engeller. Eğer biz daha mutluluk verici bir işi, daha sağlıklı bir aşk yaşamını ya da daha sağlıklı bir bedeni hak etmediğimizi düşünüyorsak, o zaman bu yönde aldığımız tüm rehberliğe korkuyla bakarız. Düş kırıklığına  uğrama ya da kazandığımız şeyleri yitirme korkusuyla, hayatımızın daha iyi olabileceğini umut etmekten bile korkarız.

Eğer size yardım etmesine izin verirseniz, semavi âlem bu korkuları ortadan kaldırabilir. Sadece birkaç derin nefes alın ve onun ilahi rehberliği işitmenizi engelleyen korkulardan kurtulmanıza yardım etmesini isteyin. Resmi bir davette bulunmanız ya da dua etmeniz gerekmez, sadece bu korkulardan kurtulmayı içtenlikle isteyin yeter. Korkulardan kurtulmak için ilahi yardım isterken, Tanrı ve meleklerin sizi kuşattıklarını hissedecek ve bileceksiniz. Kendinizi semavi âlemden gelen yardıma açtığınızda, herhangi bir karanlık düşünce ya da duyguyu ışıkla aydınlatmaktan gelen ferahlığın keyfini yaşacaksınız.

 

Kulak Çakralarınızı Nasıl Temizleyebilirsiniz

Tıpkı durugörü gibi, duruişiti de onunla ilişkili çakraları temizlediğimizde gelişir. Kulak çakraları başın içinde, sağ ve sol kulakların yakınındadır. Onlar başın ortasına, içeri doğru otuz derecelik bir açıda bulunur ve enerji frekansları –durugörü yoluyla- menekşe kırmızı olarak görünür.

Kulak çakrasını tıkayan başlıca şey duymuş olduğunuz sözlerden kaynaklanan korku ya da öfkeyi barındırmanızdır. Sözlü saldırılarla karşılaşmış insanlar da kulak çakralarında korku ya da içerleme gibi duygulardan kaynaklanan engelleri barındırırlar. Bu karanlık duygular çakralara yerleşerek bizim bu incitici sözleri zihnimizden tekrar tekrar geçirmemizi beklerler. Biz bu eski duyguları bırakarak kulak çakralarımızı temizleyebilir, böylece “berrak işitişe” izin verebiliriz.

Hemen her hafta sonu seminerlerimde, dinleyicilere kulak çakralarını temizlemek için aşağıda yer alan yöntemi uygulatırım. Sonra onları ilahi rehberlik istemeye ve yanıtlarını dinlemeye yönlendiririm. İnsanlar daima daha sonra bana gelip, “İlk kez bir meleğin sesini duydum,” ya da “En sonunda bugün Tanrı’nın sesini duymama yardım ettiğiniziçin teşekkür ederim,” derler.

 

Kulak Çakralarını Temizleme Yöntemi

1. İki-Üç kez çok derin nefes alın.

2. Kulaklarınızın hemen içinde birer menekşe-kırmızı disk imgeleyerek kulak çakralarınızı gözünüzde canlandırın ya da hissedin.. Bu disklerin içe ve yukarı doğru, otuz derecelik bir açıda bulunduklarını görün ya da hissedin.

3. Derin bir nefes daha alarak parlak-beyaz bir ışığın kulak çakralarınızın içini temizlediğini imgeleyin. Onları aynı anda ya da sırayla temizleyebilirsiniz.

4. Beyaz ışık çakralarını içerden ovalayarak temizlerken, içinizden meleklerinizden başınızı kuşatmalarını isteyin. Sonra meleklerin kulak çakralarınızda bulunan tüm acı verici anıları alıp götürmelerine izin verin. Sizin onlara yardım etmeniz gerekmez; sadece yardım edilmeyi isteyin yeter. Aslında, bizim çabalarımız çoğunlukla onların yolunu kestiğinden, melekler sizin onlara yardım etmeye çalışmamanızı tercih ederler. Onun yerine, onlar sizin Tanrı’nın sesini işitmenizi engelleyen eski duyguları, düşünceleri ve anıları temizlerken, sadece meleklerin şifalandırıcı gücüne açık olun.

5. Meleklerden ilahi rehberliği işitmekle ilgili her türlü korkunuzu temizlemelerini isteyin. Buna bir ses tarafından ürkütülme korkusu, Tanrı tarafından kontrol edilme korkusu ya da Tanrı’nın zamanını ya da dikkatini hak etmediğini korkusu dahildir.

6. Derin bir nefes daha alarak, meleklerin kulak çakralarınızı sevgiyle ve çok parlak bir ışıkla aydınlattıklarını görün ya da hissedin. Sonra, yardımlarından ötürü onlara teşekkür edin.

Kulak çakralarınızı temizledikten ve korkularınızdan kurtulduktan sonra, semavi âlemden aldığınız duruişiti mesajlarında belirgin bir artış göreceksiniz. İlahi rehberliği ego’nuzun sesinden ayırt etmenize yardımcı olacak tipik özellikleri hatırlayın. Hatırlayacağınız gibi, gerçek rehberlik daima olumlu, yüceltici, tekrarlamalı ve sevecendir. Ego’nun sesi ise olumsuz, eleştirel, zorlayıcı ve kötümserdir.

 

Açıklığın Önemi

Çakralarınız temizlendikten sonra ilahi rehberliği işitmenizi önleyebilecek tek bir engel kalır. Bu engel, siz Tanrı’dan hangi yanıtları işitmek istediğinize önceden karar verdiğinizde oraya çıkar. Çoğu kez,  semavi âleme bir soru sormamıza karşın, aslında onun yardımını istemeyiz. Onun yerine sadece kendimiz için çoktan seçtiğimiz yanıtı onaylamasını isteriz. Böylece seçici dikkatimizi kullanır ve eğer Tanrı bize farklı bir yanıt verirse, onu hiç duymayız.

Duruişiti bizim arzu ettiğimizin dışındaki bir yanıtı duymaya açık olmayı da içerir. O’nun bizim için istediği şey mükemmel bir sevinç olduğundan, Tanrı’nın yanıtları daima mutlu sonuçlar getirir. Biz hayatımızın senaryosunun ne olması gerektiğiyle ilgili kendi fikirlerimize sahip olduğumuzdan, başlangıçta bu ilahi rehberliğe direnebiliriz.

Örneğin, diyelim ki siz bir meditasyon yapıp Tanrı’ya, “İşimde nasıl daha mutlu olabilirim?” diye sordunuz. İçinizden, siz çaresizlikle, “İşini hemen bırak ve başka bir yerde iş ara,” mesajını duymak istiyorsunuz. Bu ön fikriniz büyük olasılıkla sizin, “Henüz bu işi bırakmanın zamanı değil. İş arkadaşlarını sev ve patronunu bağışla. Önce mevcut iş yerinle barış, ancak ondan sonra başka bir yerde iş aramaya karar ver. Mevcut durumunu şifaya kavuşturarak, bir sonraki fırsata kapı açabilirsin,” diyen gerçek ilahi rehberliği kaçırmanıza neden olacaktır.

Biz Tanrı’ya bir soru sorduğumuzda, O’nun bizimkinden farklı olabilecek yaratıcı çözümlerini duymaya açık olmalıyız. Tanrı tüm-bilgelik, tüm-zekâ ve tüm-yaratıcılık olduğundan, semavi âlemin bizim durumumuzla ilgili persfektifinin bütün tabloyu gören bir yerden geldiğine güvenmek akıllıca olur.

Ben daima Tanrı ve melekleri bizim nerede bulunduğumuzu, çevremizde neyin bulunduğunu ve nereye doğru yöneldiğimizi gören hava trafiği kontrolörleri olarak düşünürüm. İlahi rehberlik istemek bir pilotun kuleyle iletişim kurup bilgi almasına benzer.

 

Müzik Duruişitiyi Artırır

Evinizde, iş yerinizde ve arabanızda yumuşak bir klasik müzik dinlemek duruişiti deneyimlerinizin frekansını ve yüksekliğini artırır. Bu konuda yapılan bazı çalışmalar yumuşak müziğin gerçekliği kanıtlanabilir telepatik deneyimlerin sayısını artırdığını göstermiştir. ¹Ne ilginçtir ki, ünlü “Hallelujah (Allaha şükür) Korosu”nu yazmasına meleklerin yardım ettiğini söyleyen George Frederick Haldel de dahil olmak üzere birçok klasik besteci spiritüel bir geçmişe sahiptir. “Dört Mevsim Suiti”ni besteleyen Antonio Vivaldi ise kimsesiz çocuklara müzik dersleri veren bir rahipti.

Müzik duruişiti ilahi rehberliği ile sıkı bir bağa sahiptir. Birçok kişi göklerden gelen semavi müziğin sesiyle uyanmıştır. Bu kısa fakat güçlü ve güzel bir müziktir. Belki ölümden dönen birçok kişinin işittiğini bildirdiği müzik de bu semavi âlemin müziğidir. Her durumda, bu bedensiz müzik bir hoşgeldin sesidir ve meleklerin yakınızda bulunduklarını gösteren bir işarettir.

Fiziksel seslere daha çok dikkat ederek ruhsal kulağınızı duruişiti ilahi rehberliğinin daha çok örneğini yakalayacak şekilde uyumlayabilirsiniz. Sizi sürekli olarak kuşatan, geriden gelen sübtil seslere, örneğin konuşmalar ve mekanik sesler gibi insan yapımı seslere ve rüzgarın, kuşların ve yağmurun sesi gibi doğanın seslerine kulak verin. Ayrıca müzikte, alçak perde ve ritm gibi ses kalıplarına dikkat edin. Biz, çoğunlukla, meleklerin seslerini duymadığımız gibi bu sesleri de duymayız. Kulaklarınızı sübtil fiziksel seslere odaklayarak, sübtil meleksi sesleri de daha kolayca duyabilirsiniz.

¹R.F.Quider, “The effect of relaxation/sugestion and music on forced-choice ESP scoring,” Journal of the American Society for Psychical Research 78 (1984) 241-62

Reklamlar

6 thoughts on “DURUİŞİTİNİZİ ARTIRMANIN YOLLARI

  1. Ben bi kez yarı uyuyor yarı uyanıkken gece yarısı sevgilimin uyanıp kurduğu cümleyi birebir duydum. Bi ses duydum. Sabah sevgilime böyle birşey söyledin mi diye sordum ve çok şaşırmıştı saati de aynıydı. O gece onu çok düşünmüştüm hasta olduğu için. Buna benzer birkac olay daha yaşadım fakat bunlar sanki mesaj geldi de ben onları okuyor gibiydim. Hep de uyku ile uyanıklık arasında oluyor ve telefona bakıyorum öyle bir mesaj yok. Bununla mi alakalı bilemedim

  2. Yeni çağda herşey mümkün. İşitme bozuklukları ile ilgili değil ama durugörüyle alakası var. svg

  3. Benim gürültüye, sakız sesi, yüksek sesle konuşan insanlar, ıslık sesi gibi sesler beni inanılmaz rahatsız ediyor. Bu tür seslere duyarlılığım fiziksel kulağımı korumak içinmiş. Takıntı haline geldi son zamanlarda bu durum. Kulak çakralarımı temizlemek iyi gelir mi? Ya da ne yapmalıyım? Herhangi bir fikriniz varsa paylaşırmısınız?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s