SHANKH MUDRA – BOĞAZ MUDRASI

MUDRALAR HAKKINDA GENEL BİLGİ

Mudra hareket veya el hareketi anlamına gelir. Ellerin sembolik dilidir ve varlığınızın bütün katmanlarında spesifik etkileri vardır.

Her elinizin 5 parmağı bedeninizdeki 5 aşağıya doğru inen ve 5 yukarıya doğru çıkan enerji akımlarını temsil eder. Her bir parmağın bir çakra ve meridyenle bağlantısı vardır ve o enerjiyi yayar. Elleri ve parmakları belirli pozisyonlarda tutarak belirli organları, çakraları ve duygusal reaksiyonları etkilemek mümkündür. Mesela başparmak ile işaret parmağını bir araya getirerek bir kapalı devre oluşturmak enerjiyi bedene getirerek tazeleyici bir etki yaratır. Elektronikte buna yenileyici sistem adı verilerek sisteme gönderilen küçük miktarda enerji ile sistem güçlendirilir. Mudraları uygulamak omurgadaki enerji akımını güçlendirir ve bu gücün daha uyumlu ve daha büyük bir hayatiyetle tezahür etmesine yardım eder.

Ayrıca mudralar şuuraltımızın şuur üstü ile olan iletişimini etkiler. Gerek spritüel yaşantımızda, gerekse şifa çalışmalarında şuuraltı ve şuur üstünün uyum içinde olması bizi başarıya ulaştırır. Mudraları kullanarak şuur altımıza mesajlar gönderir ve arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşırız.

Mudra zihnin bazı yönlerini aktive eder ve enerji kanallarını birleştirerek bedeni dengeler. Mudralar sahip olduğumuz bedene ve onun yaratıcısına sevgi ve saygı ile uygulanırlar. Eğer bir mudrayı sık sık yaparsanız zihninizi aktive edecek ve içinizdeki bilgiyi ortaya çıkaracaktır.

İnisiyasyonlarda ve ritüellerde mudralar ezoterik mühür olarak yapılan uygulamanın gücünü arttırırlar. Ayrıca bedenin değişik bölgelerine değişik mudralarla dokunarak kutsamak mümkündür.

Kozmik güçlerin manipülasyonu için birer anahtar olan Mudraları da Reiki sembolleri gibi bilgisi ve fonksiyonunun farkında olarak doğru ve sorumlulukla kullanmak gereklidir. Tek el ile yapılan mudralara Hinduizmde Asamyuka – bağlantısız ve iki elle yapılan mudralara Samyukta – bağlantılı adı verilir.

Mudraları uygularken bağlantınız ve alacağınız şifa verici, dengeleyici tesir için meditatif bir durumda olmanız en iyi sonuçları sağlar. Ayrıca ellerinizin “Tanrının Elleri” olduğunu zihninizde ve kalbinizde kabul ederek onlardaki enerjiye teslim olun.

ELLER VE PARMAKLAR

Ellere taşıdıkları muazzam güçten ötürü ikinci beyin veya zihnin görünen yönü denilir. Elleri kullanarak mudraları uygulamak bilinçsiz veya yarı bilinçli sübtil enerjilerin uyanmasına yardım eder. Reiki enerjisi bütün bilinç düzeylerinde çalışır. Reiki yaparken mudraları kullanmak enerjiyi çok spesifik boyutlara yönlendirerek şuurumuzun yükselmesine ve Satori veya aydınlanmaya ulaşabilmemize yardımcı olur.

1. Sağ El: Tanrısal boyutu temsil eder. Gözlemin, bilginin ve bilgeliğin, nedenlerin, nihai gerçeğin, sununun ve şefkat bilincinin sembolüdür. Maskülin-erkek ve polaritede pozitiftir. Güneşin sembolüdür. Ayrıca 4 transandantal bilgiyi temsil eder: a. Ayna Bilgisi. b. Eşitlik bilgisi. c. Derin anlayış bilgisi. d. Mükemmellik bilgisi. Ayrıca doğaüstü güçlerin zirvesini temsil eder.

Sol El: Duygulu varlıkların (insanlık) dünyasını temsil eder. Aktif zihnin kontrol edilmesi, niyetin düşünülmesi, kutsanma, prensip, geçici realite, izlemek, içsel hatırlama ve sevgi sembolüdür. Feminin-dişi ve polaritede negatiftir. Ayı temsil eder.

2. Baş Parmak: Bedenimizden şuuraltı kalıplarından ve karmik eğilimlerden bağımsız olarak akan İlahi enerjinin sembolüdür. İrade gücünü, boşluğu ve sonsuzluğu temsil eder.

3. İşaret Parmağı: Jupiter Parmağı olarak da bilinir. Kişiliğimizin Ego yönünü temsil eder. Şuuraltı kalıpları tarafından kontrol edilen enerjilerin sembolüdür. Enerjisi geliştiricidir, hava ve rüzgârı temsil eder.

4. Orta Parmak: Satürn Parmağı. Enerjilerin en karmik ve en şartlı olanı. Bu parmak ağır, güçlü, dengeleyici enerjiler getirir. Arzu ve disiplin sembolüdür. Ateşi temsil eder.

5. Yüzük Parmağı: Güneş parmağı olarak bilinir. Kişiyi güçlendiren enerjilerle ilişkilidir. Kozmik, sonsuz, solar ışık ile karıştırılmamalıdır. İlişkilerin, şifanın ve enerjinin sembolüdür. Suyu temsil eder. Sol elin yüzük parmağında vurulduğu takdirde bir yarayı iyileştirecek güç olduğu ve bu parmağın direk olarak kalple bağlantılı olduğu söylenir.

6. Küçük Parmak: Merkür parmağı olarak bilinir. Entelektüel zihin ve enerjinin açılmasına yardımcı enerjileri yayar. İletişimin sembolüdür. Dünyayı temsil eder.

MUDRALAR – PARMAK YOGASI

Mudralar parmak yogası olarak da adlandırılır ve ellerin özellikle parmakların duruş şekilleridir. Mudra sükûnet, sessizlik ve huzur demektir. Bir parmak ile bir diğerine dokunma yoluyla bedenimizi ve zihnimizi etkin bir şekilde uyarabiliriz.

Mudralar oturarak yatarak ya da yürürken uygulanabilir. İlk başlarda parmaklar acıyabilir ancak zamanla alışılır. Beden duruşunuz simetrik ve gevşemiş olmalıdır. Sandalyede oturuyorsanız, ayaklarınız yerde olsun. Yerde bağdaş kurabilirsiniz. Yatıyorsanız doğal olarak sırt üstü yatmak en uygunudur. Önemli olan rahat ve gevşemiş olmaktır. Mudralar rasgele uygulanmamalıdır. Bir tane seçip belirli bir zaman planında uygulayınız. Bir kaç gün aynı mudraya odaklanınız. Kronik rahatsızlıkların iyileşmesinde bu çalışma süresi aylar alabilir. Bedenimizdeki bir hastalık daima hasta eden düşüncelerle ilgilidir. İçimizdeki iyileşmeler tüm dünyamıza yansır. Ancak şifanın her alanda kendini göstermesi için zamana ihtiyaç vardır. Dolayısıyla kendinize zaman tanıyın. Mudra için önce 5 dakika ile başlayın. Normal çalışmanın ideali günde 2 kere 5 den 30 dakikaya kadar zaman içinde uygulamadır.

Mudra uygularken size sıcak basabilir, acı çekebilirsiniz, bir yeriniz ağrıyabilir. Üzerinize yorgunluk çökebilir, ya da üşüme tutup, titreyebilirsiniz. Ancak bir süre sonra keyfiniz yükselerek zihniniz dinçleşmeye başlayacaktır.

Çakraların parmaklara karşılık sınıflanması tüm yoga okullarında aynı olmasa da genel kabul solar pleksusun başparmakta olmasıdır. Serçe parmak sakral, orta boğaz, işaret kalp, yüzük parmağı da kök çakrasına karsı gelir.

SHANKH MUDRA – BOĞAZ MUDRASI

Bu mudra Hint mabetlerinin ortak mudrasıdır. Boğaz ve boyun bölgesiyle ilgili bedensel, zihinsel ve duygusal sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu pozisyonda ellerin duruş şekli istiridyeye benzer.

1. Pepeleme ya da kekeleme gibi konuşma bozukluklarını giderir. Sese tatlılık verir ve ona çekicilik kazandırır.
2. Bademcik ve boğaz sorunlarını giderir. Aynı zamanda tiroid bezini ve hormonlarını dengeler.
3. Göbek merkezini kişiyi sağlıklı yapmak ve sinir sistemini sağlıklı ve aktif hale getirmek için dengede tutar.
4. Karın rahatsızlıklarını azaltır, sindirim sistemini geliştirir.

Uygulanışı:

1. Her iki elin avucu yukarı dönük olsun.

2. Sol elin başparmağını, sağ elin dört parmağıyla kavrayın.

3. Sol elin diğer parmaklarını rahat bir şekilde, düz ve bitişik halde tutun.

4. Sağ başparmağın ucuyla, sol elin orta parmak ucuna dokunun.

5. Bu pozisyonu koruyarak, sağ elin avucu gövdeye dönük olacak şekilde, elleri göğüs hizasına getirin ve göğüs kemiğinin (Sternum) ortasında tutun ve “OM” sesini tekrarlayın. Gözleriniz kapalı olsun.

6. Bunun tersine, sağ elin başparmağını sol elle kavrayarak mudrayı oluşturduğunuzda, kendinizi daha rahat hissediyorsanız, uygulamayı bu şekilde yapın.

Om sesini birkaç defa tekrarladıktan sonra kendinizi, sessizliği dinleyin. Boğaz çakranızdaki tüm sorunları yok eder. Ayrıca sakinleştirici etkisi sayesinde meditasyona faydası olacaktır. Bedeninizdeki iltihaplanmaları iyileştirici etkisi vardır. Gerilimi ve endişeyi uzaklaştırır.

Boyun bölgesi, bedensel olarak; boğaz, tiroid ve paratiroit bezleri, boyun, çene, ağız boşluğu, kulaklar, nefes borusu, akciğerlerin üst kısmı ve yemek borusu ile ilgilidir.

Zihinsel ve duygusal olarak; adalet, dürüstlük; işitme ve kendini ifade etme, iletişim, esin yeteneği, yaratıcılık, düşüncelerde esneklik, kabullenme ve değişim, ayrıca doyum hissi, dolayısıyla madde bağımlılıklarıyla ilgili bir bölgedir.

Blog Yazarının Notu: “Bu mudrayı bir hafta kadar uyguladım. Her seansı en az 30 dakika tuttum. Seans sırasında boğaz çakramı masmavi, pırıl pırıl, boğazımdan aşağı boşalan bir şelale şeklinde ve bu şelaleyi tıkayan taşlar olduğunu, onların su ile beraber akıp gittiğini hayal ediyorum. Gördüm ki önceden sesimin çıkmasını engelleyen bazı şeyler vardı. Artık istediğimde daha gür ve kendinden emin çıkıyor. Kendi mevcudiyetimi karşı tarafa iletmek daha net ve kararlı hale geldi. Hatta bazı zamanlar sesim yükseldiğinde içinde bulunduğum diyalogun bu tonlamaya ihtiyacı olup olmadığı sorusunu kendime soruyorum. İletişim yeteneklerinde sorunlar olabileceğini hissedenler (ve bence hissetmeyenler bile) bu mudrayı en az bir ay uygulamalıdır. ”

Bu mudra uygulanırken aşağıdaki örnek olumlamaları düşünebilir ya da ses ile tekrar edebilirsiniz. Bu uygulamaları düzenli olarak yaptığınızda, ihtiyacınız olan olumlamaları, zamanla kendiniz de geliştirebilirsiniz.

“Duygu ve düşüncelerimi dürüstçe, özgürce ve sevgiyle ifade ediyorum.”

“İç sesimi duyuyorum.”

“Sözlerim özümden geliyor.”

“Hayatın doğası, değişim.”

“Kendimi hayata, değişime açıyorum.”

“Hayatla uyum içinde değişiyorum.”

“Yaşadıklarımı anlıyorum ve sevgiyle kabulleniyorum.”

“Sevgiyle kabulleniyorum ve değişiyorum. Özgürleşiyorum.”

“Şu anda kendimi her halimle, olduğum gibi kabul ediyorum ve seviyorum.”

“Böyle yaratılmamın elbet bir sebebi var, tıpkı bütün varlıklar gibi.”

“Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru sözcüklerle, doğru bir biçimde kendimi ifade ediyorum.”

“Kendime ve çevreme karşı dürüstüm.”

“Yaratıcılığımı özgürce ve mükemmel ifade ediyorum.”

“Kendimi değişime açıyorum.”

“Değişime açığım.”

“Değişime hazırım.”

“Huzurla, uyum içinde değişiyorum.”

“Hayatla uyum içinde değişiyorum.”

“Yaşadıklarımı anlıyorum ve kabulleniyorum.”

“Kabulleniyorum ve değişiyorum.”

“Düşüncelerim esnek.”

“Kendimi ve diğerlerini olduğu gibi kabul ediyorum.”

“Hayata değişik açılardan bakabilirim (bakabiliyorum).”

“Doyumluyum.”

“Özgürüm.”

Bu yazının Shankh Mudra ile ilgili bölümü Gertrud Hirschi’ye aittir.

2 thoughts on “SHANKH MUDRA – BOĞAZ MUDRASI

  1. Resimlerle anlatmış olmakla gerçek faydayı sağlamışsınız teşekkürler..

  2. gerçekten çok güzel bir paylaşım, teşekkür ederim.bir de sayfada dökülen kartaneleri olmasa daha iyi…önce gözümün önünde noktalar uçuşuyor sandım 🙂

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s